SalMar vil etablere visningssenter i Molde

Nyheter
618

Et visningssenter for laks kan bli etablert i Molde i løpet av 2021. SalMar Farming har søkt Fiskeridirektoratet om tillatelse til en slik etablering.

Dette vil være Norges mest komplette visningsanlegg med nærhet til hele produksjonssyklusen fra stamfisk til slaktefisk. Der det vil bli anledning til å se alt fra produksjon på land til tradisjonelle og lukkede merder i sjø, skriver frøyaselskapet i en pressemelding.

Senteret som skal plasseres midt i sentrum har en målsetning om å øke kunnskapen om havbruk blant både lokalbefolkning og turister, og i tillegg til å skape en ny og unik møteplass for flere i og utenfor havbruksnæringen.

– SalMar har hele verdikjeden alt fra rognkorn til ferdig produkt samlet i Romsdalen, og ønsker å benytte denne unike muligheten i kombinasjon med de vakre omgivelser til å fremme havbrukets tilstedeværelse og synlighet i regionen. Vi ser på Molde som et naturlig utgangspunkt for dette. Et visningssenter i denne regionen vil være en viktig arena for å kunne bidra med god og grundig formidling om havbruksnæringen, i tillegg til at det vil bli ett nytt tilskudd til de attraksjoner som finnes der fra før, forteller produksjonsdirektør i SalMar, Torgeir Grindskar.

Visningssenteret vil inneholde en interaktiv utstilling som gir en bred innføring i havbruksnæringen. I tillegg vil flere spennende høyteknologiske installasjoner gi besøkende innsikt i oppbyggingen av et oppdrettsanlegg, gjeldende miljøfaktorer og en mulighet til å oppleve livet til laksen i merden. Det vil fokuseres spesielt på stamfisk og avl og særskilt den lokale Raumastammen. Senteret vil også romme et topp moderne undervisningskjøkken der besøkende kan lage spennende og sunne lakseretter og få mer og ny kunnskap om laks som råvare.

Salmon Center Molde er tenkt etablert med sine 400m2 i tilknytning til det planlagte Macè-senteret midt i Molde, ved torget og sjøpromenaden. Plasseringen ved sjøfronten vil gi enkel tilgang til senterets egne elektriske RIB-båter for visningsturer ut til merdkanten.

Det totale besøksgrunnlaget til visningssenteret er anslått til cirka 190.000 besøkende årlig, og vil ha behov for cirka fire fulltidsansatte.

– Vi har inngått flere samarbeidsavtaler med lokale aktører, deriblant Høgskolen i Molde og Romsdalsmuseet, og vil i både etableringen og drift benytte oss av flere lokale krefter og fagmiljøer forteller prosjektleder Karoline Sandberg i SalMar.

– Ordfører Torgeir Dahl sier Molde Kommune støtter søknaden og mener at en etablering av et visningsanlegg som omsøkt vil tilføre Molderegionen svært positive ringvirkninger både innen kunnskapsheving om havbruk og matproduksjon i havet, men også innenfor rekruttering og reiseliv. Senterets satsing på barn og unge, er et svært viktig bidrag for å øke kunnskapen om havbruksnæringen til alle elever i kommunen og regionen. Koblingen senteret har klart å utvikle mellom videregående skole, opplæringskontor og Høyskolen i Molde er spennende og vil gi unike muligheter for å koble elever og studenter tettere på næringen.

Dersom søknaden går igjennom hos Fiskeridirektoratet, og alt går etter planen, vil Salmon Center Molde stå klart for publikum i slutten av 2021.