SalMar utsetter endelig investeringsbeslutning om verdens største settefiskanlegg

Nyheter
1696

Styret i SalMar har enstemmig vedtatt å gå videre med planene om å bygge nytt og avansert anlegg for produksjon av settefisk på Tjuin industriområde i Malm i Steinkjer kommune, men utsetter endelig investeringsbeslutning.

«Det skyldes at SalMar må avvente godkjenning fra Norges Vassdrags- og energidirektorat», skriver oppdretteren i en pressemelding.

SalMar skriver videre at selv om anlegget krever rent vann, som vil bli renset og resirkulert, vil dette i svært liten grad berøre kraftproduksjonen.

«SalMar har hatt konstruktive samtalen med NTE og NVE om bruk av Follavatnet som vannkilde. SalMar vet ennå ikke hvor lang tid denne saksbehandlingen vil ta, og endelig beslutning om investering eller bygging kan ikke skje før den foreligger», heter det i pressemeldingen.

I påvente av ulike myndigheters behandling av utbyggingen vil prosjektering gå videre med uforminsket styrke, opplyser SalMar.

Det planlagte anlegget får en prislapp på over én milliard kroner. SalMar har allerede sikret seg areal på Tjuin industriområde for å kunne produsere 50 millioner smolt, som vil gjøre det til verdens største settefiskanlegg når det står klart.

Anlegget vil bli et viktig tilskudd for SalMar for å sikre SalMar tilstrekkelig tilførsel av settefisk.

«Målet er å sikre og styrke selskapets posisjon som global teknologileder i næringen. Det nye anlegget vil bli en viktig leverandør av fisk til både SalMars kystbaserte og havbaserte produksjon. For Steinkjer vil dette bety at kommunen vil kombinere sin rolle med regional ledelse i grønn sektor (landbruk) med en globalt ledende posisjon i blå sektor (havbruk), og blir dermed en kommune som er et viktig senter i den globale havbruksnæringen», skriver frøyaoppdretteren avslutningsvis.