SalMar trekker konsesjonskjøp for en kvart milliard

Nyheter
0

Hever kjøp etter skattesjokk.

Onsdag ble det kjent at fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) tilbyr angrerett for vekstkjøp etter skattesjokket som ble fremlagt av regjeringen denne uken.

Frøyaselskapet SalMar kjøpte tidligere i år sin relative andel tilgjengelig for fastpris ved kapasitetsjusteringen i trafikklyssystemet. 1.223 MTB (masimal tillatt biomasse) tonn til ett samlet vederlag på 244,6 millioner kroner.

SalMar har valgt å benytte seg av anledningen til å heve kjøpet.

«Det skyldes den grunnrenteskatten som regjeringen nå har varslet. Forslagene innebærer blant annet at staten erverver 40 prosent av alle kontantstrømmene i selskapet, og at de andre eiernes andel blir tilsvarende redusert. Dette kommer til uttrykk ved at den totale skatten for havbruksselskaper i Norge øker fra 22 til 62 prosent. Hvis forslagene skulle bli vedtatt, vil det få store konsekvenser for selskapets investeringsbeslutninger og kapitalallokering fremover,» skriver SalMar i en melding.

Les også: Historisk kollaps: Politisk vedtak raserte aksjonærverdier for flere titalls milliarder kroner

«Dette har skapt en situasjon som gjør at selskapet ikke finner det forsvarlig å betale det nevnte vederlaget. Regjeringens overraskende forslag, uten å avvente innstillingen fra det regjeringsoppnevnte skatteutvalget, har også medført en uforutsigbarhet fra myndighetenes side som forsterker behovet for en nærmere evaluering av selskapets fremtidige investeringsstrategier,» skriver SalMar.

Onsdag, i kjølvannet av regjeringens fremleggelse av forslag om grunnrenteskatt for havbruk, fikk SalMar radert bort 30 prosent av selskapets markedsverdi på Oslo Børs.