SalMar skal doble settefiskproduksjonen i Nord-Norge: – Gir oss kapasitet til å levere både flere smolt, men også større smolt

Nyheter
1638

Konsernsjef i SalMar, Olav-Andreas Ervik, røpte utvidelsesplaner under en sjømatkonferanse på Finnsnes onsdag.

– SalMar har målsetning om å være selvforsynt med smolt, og har vekstambisjoner i årene fremover. For oppnå denne veksten er det nødvendig med økt produksjonskapasitet på settefisk i Nord-Norge, og derfor planlegger vi nå å utvide settefiskanlegget på Senja. Vi planlegger å bygge vegg-i-vegg med eksisterende anlegg og ønsker å doble vår produksjon og gi oss kapasitet til å levere både flere smolt, men også større smolt, skriver Ervik i en e-post til iLaks om planene for settefiskanlegget i Gjøvika på Senja.

Anlegget, med en prislapp på 600 millioner kroner, ble offisielt åpnet i mai 2017 og produserer rundt 15 millioner smolt i året.

Ervik skriver at det nye planlagte anlegget vil bli bygget på erfaringer som ble gjort under byggingen av eksisterende anlegg, og det skal være et moderne resirkuleringsanlegg for smoltproduksjon.

– Ved å bygge vegg-i-vegg skaper vi synergier ved at vi kan utnytte eksisterende infrastruktur, får fleksibilitet mellom anleggene og skaper et sterkt kompetansesenter for smoltproduksjon blant de ansatte.

Det pågår nå en anbudsrunde.

– Endelig investeringsbeslutning vil bli tatt når anbudsprosessen er avsluttet, skriver Ervik.

SalMar planlegger også å bygge et nytt settefiskanlegg i Midt-Norge. Tre steder er aktuelle.

– Vi har ikke noe nytt å meddele med hensyn til utbyggingen i Midt-Norge, skriver Ervik.

Det var lokalavisen Folkebladet som omtalte planene først.