SalMar signerte milliardkontrakt med Trondheim-entreprenør

Nyheter
1045

HENT skal bygge InnovaNor for SalMar.

I april bekreftet konserndirektør for salg og industri hos SalMar, Frode Arntsen, overfor iLaks at hovedentreprenør for byggingen av InnovaNor på Klubben i Lenvik kommune på Senja ble trondheimsbaserte HENT. En måned senere bekreftet også Arntsen at Nutrimar og BEWiSynbra ville etablere seg i tilknytning til InnovaNor.

I en pressemelding skriver nå HENT at kontrakten om utbyggingen er signert.

«Partene har hatt et tett samarbeid siden august 2018, og det er resultatet av denne optimaliseringsprosessen som nå skal realiseres», heter det i pressemeldingen.

Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise og samlet investeringsramme er på cirka 1,5 milliarder kroner.

Med på laget er også Thommesen Arkitektersom har lang erfaring fra næringsmiddelbygg, og særskilt fra anlegg knyttet til fiskeoppdrett.

De forbedrende arbeidene med etablering av grunnleggende infrastruktur og tomt er allerede igangsatt. Det offisielle spadetaket for byggingen skjer innen to måneder, og da vil fundamenteringsarbeidene starte samt omfattende etablering av tekniske anlegg i grunnen. Anlegget skal etter planen stå ferdig sommeren 2021.

– Det har vært en klargjørende og effektiv utviklingsprosess. Partene har i fellesskap jobbet fram et forprosjekt der ambisjonen var å utvikle løsninger som skulle gi en effektiv og lønnsom fabrikk i mange år framover. Vi ser fram mot gjennomføringsfasen. Dette er et stort og vesentlig prosjekt også for SalMar, og vi setter selvfølgelig stor pris på at SalMar har vist oss denne tilliten, sier Knut Alstad, konserndirektør Marked og Utvikling i HENT.

– Her tar vi steget og bygger et anlegg som vil ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i mange tiår framover. Regionen blir tilført et banebrytende ilandføringsanlegg for laks med slakteri og bearbeidingsavdeling, med det nyeste som finnes av teknologi og produksjonsutstyr. I tillegg vil anlegget også romme hovedadministrasjonen for SalMar Nord, sier Frode Arntsen, konserndirektør for salg og industri hos SalMar.

InnovaNor. ILLUSTRASJON: Thommesen Arkitekter