SalMar-rømming i Vest-Finnmark

Nyheter
2200

Ukjent antall fisk på rømmen.

Fiskeridirektoratet mottok torsdag melding fra Salmar Farming om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya, like nordvest for Hammerfest.

Fiskeridirektoratet gjennomfører fredag tilsyn hos selskapet etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene. Rømmingsomfanget er så langt ikke klarlagt. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og har så langt fanget 18 oppdrettslaks. Fisken i den skadde merden har en vekt på cirka to kilo, opplyser Fiskeridirektoratet.

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området.