SalMar Q2: Økte driftsresultatet med 111 millioner kroner, men leverer svakere enn forventet i nord

Nyheter
1014

SalMar leverte et operasjonelt driftsresultat på 989,8 millioner kroner i andre kvartal, mot 878,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen endte på 3,3 milliarder kroner i perioden, opp fra 2,9 milliarder i andre kvartal 2018.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak god drift, lavere produksjonskostnader og økte slaktevolumer for segment Midt-Norge. Samtidig bidro biologiske utfordringer til et mer krevende kvartal for segment Nord-Norge, ifølge den ferske kvartalsrapporten fra selskapet.

– Det er gledelig å konstatere at Midt-Norge fortsetter den positive trenden og viser at gode biologiske prestasjoner gir gode økonomiske resultater. Biologiske utfordringer gjorde derimot kvartalet krevende for Nord-Norge. Vi valgte å ta ut fisk tidligere enn planlagt for å minimere biologisk risiko, men vi ser en klar bedring fra fjerde kvartal, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar

Måtte slakte tidlig på grunn av alger
Slaktevolumet var 41.400 tonn, mot 34.000 tonn i andre kvartal 2018. SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 23,90 kroner, en reduksjon på 1,90 kroner per kilo målt mot tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med svakere resultater i Nord-Norge, samt konsolideringen av Arnarlax fra 1. februar i år.

Segment Midt-Norge med 68 heleide konsesjoner leverte som ventet økte slaktevolumer i andre kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble i hovedsak slaktet fisk satt i sjøen våren 2018, en generasjon som har vist gode biologiske prestasjoner. Dette resulterte i økt inntjening sammenlignet med både foregående kvartal og andre kvartal 2018. SalMar vil fortsette å slakte på vår18-generasjonen inn i tredje kvartal, og forventer noe høyere volum og kostnader på samme nivå i forhold til andre kvartal.

Resultatene for segment Nord-Norge, hvor SalMar har 32 heleide konsesjoner, er svakere enn forventet. Driftsresultatet fra fra 581 millioner kroner i Q2 2018, til 307 millioner kroner i årets andre kvartal.

Dette skyldes primært at mye fisk ble slaktet tidligere enn planlagt, dette for å redusere den biologiske risikoen i segmentet særlig knyttet mot algeoppblomstringen i slutten av mai. Den forserte slaktingen resulterte i lavere snittvekter på fisken og dermed lavere prisoppnåelse og høyere kostnader. Prisoppnåelsen ble også negativt påvirket av at algesituasjonen resulterte i tidlig utslakting hos flere aktører, og dermed høyt utbud av laks. SalMar forventer et vesentlig lavere volum fra segment Nord-Norge i tredje kvartal og dermed også et høyere kostnadsnivå, men venter videre en bedring i både volum og kostnader i fjerde kvartal.

SalMar opprettholder forventet slaktevolum på 155.000 tonn i 2019, fordelt på 145.000 tonn fra de norske segmentene og 10.000 tonn på Island (Arnarlax), men oppjusterer forventningene til 97.000 tonn i Midt-Norge og ned til 48.000 tonn i Nord-Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms), som SalMar eier 50 prosent av, er det ventet et slaktevolum på 30.000 tonn.

Forbedring hos Arnarlax
Arnarlax leverte sterkt forbedrede resultater i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, drevet av både økt slaktevolum og bedre biologiske prestasjoner. Omsetningen endte på 177 millioner kroner – opp fra 78 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble 26 millioner kroner mot tre millioner kroner i andre kvartal 2018.

Resultatet påvirkes imidlertid negativt av at det ikke ble slakting i juni, noe som resulterer i høyere faste kostnader per kilo. Arnarlax forventer noe lavere volum og en stabil kostnadsutvikling i tredje kvartal.

SalMar eide 61,77 prosent av Arnarlax i april, men har i etterkant av kjøpet av Arnarlax-aksjer solgt en mindre post i Arnarlax til islandske interesser på 2,4 prosent 14. august, melder selskapet.

Salgs- og prosesseringsaktivitetene
Resultatet for salgs- og prosesseringsaktivitetene viser et overskudd på 0,4 millioner kroner i kvartalet, opp fra et tap på 150 millioner i samme periode i fjor. Resultatforbedringen er drevet av at fastpriskontrakter har et høyere prispunkt enn for tilsvarende kvartal i fjor. Resultatnedgangen fra forrige kvartal skyldes i hovedsak lavere prisoppnåelse, primært som en følge av tidligere uttak av slaktevolum i nord, som resulterte i lave snittvekter.

Kontraktsdekningen ligger per 22. august på 27 prosent for tredje kvartal 2019, og 20 prosent for 2019 som helhet, til priser som er noe høyere enn fjorårets nivå.