SalMar og Sekkingstad knyttes til smugling av laks til Kina

Nyheter
0

Domspapirene knytter storeksportører til laksesmugling.

Høsten 2010 fikk den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo Nobels fredspris. Fredsprisen til en som kinesiske myndigheter kaller «en kriminell» skaper et iskaldt forhold mellom Norge og Kina. Kinesiske myndigheter mener at Nobel-komiteen, ledet av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, er et verktøy for norske myndigheter, og kan ikke sees på som uavhengig.

Etterhvert fryses de politiske forbindelser mellom Norge og Kina. Dette går utover den klart viktigste handelsvaren Norge sender til Kina – laks. Før fredspristildelingen har Norge en markedsandel på 97 prosent av salget av oppdrettslaks til Kina.

Fra 2010 til 2011 blir Norges laksesalg til Kina halvert.

Stor skade
«Fredsprisen gjorde stor skade for det markedsarbeidet som vi hadde gjort i Kina over lengre tid» forteller finansdirektør i SalMar, Trine Sæther Romuld, i en e-post til NRK.

NRK Brennpunkt har i en to episoders dokumentar belyst hvordan Nobel-prisen skadet relasjonene mellom Norge og Kina.

Store eksportører som Lerøy og Mowi reduserer kraftig sitt salg av norsk laks til Kina.

Samtidig øker eksporten av laks til det lutfattige nabolandet Vietnam. Salget tok fyr som en låvebrann.

Presidentpalasset i Hanoi. Foto: Aslak Berge

Men ikke all fisken som flys inn til flyplassen i Hanoi skal konsumeres i Vietnam, et marked med lav kjøpekraft og uten tradisjoner for å spise laks.

Smugling
Som iLaks og en rekke andre aviser hyppig har omtalt, har det foregått en betydelig smugling av laks fra Vietnam og inn i Kina. Fisken ble flydd inn til Hanoi, og sendt med biler og elvebåter inn på gamle smuglerruter inn i Kina.

Ifølge NRK Brennpunkt er særlig to storeksportører sentrale i denne smuglingen: SalMar og Sekkingstad.

Trine Sæther Romuld. FOTO: Kpmg

«SalMar kjenner ikke til om det har foregått skatteunndragelser eller andre ulovligheter i Kina og Vietnam knyttet til handel med norsk laks mellom de to landene. Vi vil understreke at Salmar naturligvis har nulltoleranse for alt som kan gi grunnlag for korrupsjon, hvitvasking, andre ulovligheter eller mistanke om dette,» skriver Sæther Romuld.

Arrestert
I 2015 selger SalMar 3.800 tonn laks til Vietnam. Året etter utestengelsen fra Kina, øker denne eksporten med 5.000 tonn. Totalen er 8.800 tonn i 2016. Tallet for Kina er null.

I januar 2018 blir SalMars salgsrepresentant i Kina, Yimin Dong, arrestert. Sammen med SalMar eier hun 50/50 selskapet SalMar Pacific. Yimin Dong dømmes til 14 års fengsel i Kina.

I domdpapirene fremheves også Sekkingstad-konsernet på Sotra som en sentral aktør i eksport av laks for smugling inn til Kina. Selskapets administrerende direktør, Even Hopland, avviser dette.

– Jeg tenker at det vanskelig kan være korrekt, sier han til NRK.