SalMar måtte tillintetgjøre 200.000 yngel

Nyheter
0

SalMar melder om uhell ved settefiskanlegg på Jøvika i Senja.

Samtidig som SalMar melder om massedød ved Senja etter besøk av perlesnormaneten, forteller de om en annen uønsket hendelse i Senja, på et settefiskanlegg.

Rundt 200.000 yngel måtte destrueres, som konsekvens av mangelfull montering av barrierer i et fiskekar, i dette tilfellet sentersilene i karet.

Les også: SalMar fikk perlesnormaneten på besøk. Måtte destruere 1,2 millioner laks.

– Fisken har derfor havnet i RAS-anlegget, biofilter og fiskefellen, skriver selskapet på sine nettsider.

Yngelen hadde en vekt på syv gram, og hendelsen skjedde på settefiskanlegget som ligger på Jøvika i Senja.

Lakseyngel. Illustrasjonsfoto: Tomasz Furmanek / Havforskningsinstituttet

Fiskefellen fanget opp det meste av yngelen. Cirka 200 yngel, som ikke er sjøtilpasset, havnet i sjøen, skriver SalMar.

– Åtte av disse ble fanget på gjenfangstgarn, mens det legges til grunn at resten er død som følge av hendelsen.

SalMar holder Fiskeridirektoratet og Mattilsynet orientert, og gjør utstyrstilpasninger sammen med leverandøren for å hindre at noe lignende skjer igjen.