SalMar måtte avlive 400.000 rognkjeks

Nyheter
1456

Virusangrep ved oppdrettsanlegg på Langstein i Stjørdal.  

– Det er første gang etter oppstarten her i 2015 vi opplever dette. Umiddelbart etter virusangrepet ble oppdaget for et par uker siden ble tiltak iverksatt, og rognkjeksa i denne avdelinga ble destruert, sier Bjørn Hembre, settefisksjef i SalMar, til Stjørdalens Blad (krever innlogging).

SalMar har fem adskilte oppdrettsavdelinger ved anlegget i Langstein, og hver avdeling er i følge Hembre smittehygienisk adskilt. Det betyr at de fire avdelingene som ikke har virusangrep er i full produksjon.

– Det er smittevegen som er ukjent, sier Hembre.

Fisken vil bli malt opp, og trolig bli brukt til minkfôr.