SalMar-leverandøren Knutshaugfisk unngikk sykdomsproblemer: Økte resultatet 60 prosent

Nyheter
0

Selskapet fikk likevel negativ grunnrenteinntekt.

Knutshaugfisk driver lakseoppdrett på de to lokalitetene Knutshaugen og Hallarvika i Hitra kommune. I 2022 var driften preget av sykdomsproblemer. I fjor slapp de det. Det viste igjen på bunnlinjen.

Omsetningen falt med 21,7 millioner til 187,8 millioner kroner. Driftsresultatet gikk motsatt vei, og økte med 22,7 millioner kroner. Dermed var det duket for en helt annen driftsmargin enn i sykdomsåret. Den endte på 32,2 prosent.

Redusert utgang
«Knutshaugfisk ser en positiv utvikling i overlevelse i sjøen. I 2022 hadde vi en utgang på 6,5 prosent. I 2023 halverte vi denne til 3,7 prosent på første år i sjø», skriver styret i sin årsberetning.

Selskapet har fire matfiskkonsesjoner på 3.466 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB). Konsesjonene er bokført til kostpris på til sammen 251,2 millioner kroner.

I 2020 tok selskapet opp et Niborlån på 200 millioner kroner, med to års løpetid, i forbindelse med at de hadde kjøpt produksjonskapasitet på 806 tonn MTB. I 2022 ble det tatt opp et nytt Niborlån på 30 millioner kroner i forbindelse med et nytt konsesjonskjøp.

Ved årsslutt var selskapets egenkapital på 225,4 millioner og totalkapitalen på 495,8 millioner kroner. Egenkapitalandelen var dermed på 45,5 prosent.

Negativ grunnrente
Knutshaugfisk unngår ikke de nye reglene om grunnrenteskatt. Men de slapp unna i fjor.

«For 2023 ble grunnrenteinntekten negativ. I tillegg til økt produksjonsavgift og økt formuesskatt, sammens med at formuesverdiene av konsesjonene er økt betydelig, anses skattenivået utfordrende for selskapet og næringen forøvrig», kommenterer styret.

Oppdrettsselskapet, som kun har SalMar som kunde, sysselsatte 12 årsverk i fjor.

Knutshaugfisk eies av Knutshaugfamilien, som har sin base på Dolmøy i Hitra Kommune. Selskapet har forøvrig en eierpost på 20 prosent i Vikan Settefisk.

Det er rettet en henvendelse til Per Gunnar Knutshaug.

Knutshaugfisk 2023 2022 Endring
Omsetning 187,8 209,5 – 10,4 %
EBIT 60,4 37,7 60,2 %
Resultat før skatt 51,2 31,5 62,5 %
Driftsmargin 35,5 % 36,6 %
Alle tall i millioner kroner