SalMar legger ut grønt obligasjonslån til 2,5 milliarder kroner

Nyheter
789

Vil sikre seg ny og billig finansiering.

SalMar har mandatert Danske Bank, DNB Markets og Nordea som Joint Lead Managers og Green Bond Advisors til å arrangere investormøter med obligasjonsinvestorer fra og med 12. april. Planen er å hente inn et EUR eller NOK senior usikret grønt obligasjonslån opp til EUR 250 millioner, eller tilsvarende i NOK, med en løpetid på 5,75 år kan følge, avhengig av rådende markedsforhold.

Samtidig melder frøyaoppdretteren at Nordic Credit Rating idag har tildelt SalMar en langsiktig førstegangs selskapsrating på A- (stable).

«Kredittratingen reflekterer SalMars sterke profitabilitet relativt til sammenlignbare selskaper som følge av kostnadseffektiv drift på gode oppdrettslokasjoner. Ratingen er videre et stempel på selskapets sterke kontantstrøm og moderate gjeldsgrad», heter det i en rapport fra kredittratingbyrået.