SalMar legger ned slakteriet i Rørvik. 112 ansatte mister jobbene sine

Nyheter
0

Rykteflommen har pågått i flere dager. SalmoSea har nettopp avholdt allmøte for sine ansatte. Majoritetseier SalMar legger ned virksomheten på Rørvik. Alle ansatte er oppsagt.

– Etter SalMars oppkjøp planlegger de å legge ned driften av slakteriet SalmoSea i Nærøysund og sende laksen til Frøya. 112 ansatte vil miste jobben, sier ansatt ved slakteriet til iLaks.

Han er for tiden permittert, og ønsker ikke sitt navn på trykk.

– Ryktene har forlengst begynt å gå lokalt. SalMar begrunner nedleggelsen med at det er for dyrt å slakte fisk her, legger han til.

iLaks har også kontaktet tillitsvalgte ved slakteriet. De ønsket ikke å kommentere saken.

Etter oppkjøpene av NTS og NRS har SalMars netto rentebærende gjeld, inkludert leasing, steget til 20,5 milliarder kroner. Det gjeldsfinansierte oppkjøpet ble vedtatt før regjeringen varslet en dramatisk økning i skattetrykket for oppdrettsnæringen.

Kort tid etter at iLaks kontaktet konsernsjef Frode Arntsen i SalMar for en kommentar til saken, sendte selskapet ut en pressemelding:

Styret i SalmoSea har i dag enstemmig besluttet å avvikle selskapets lakseslakteri i Flerengstrand i Nærøysund kommune. SalmoSea har over tid ikke vært i stand til å dekke sine løpende forpliktelser. Slakterivirksomheten til selskapet vil etter styrets vurdering heller ikke være konkurransedyktig fremover. Selskapets eiere har arbeidet intenst for å unngå denne situasjonen som har utviklet seg over flere år, blant annet ved å utstede 82,7 millioner i løpende tilførsel av ny kapital. Vi beklager sterkt at selskapet har sett seg nødt til å gå til dette skritt.

Viktigst for SalmoSea og selskapets eiere fremover vil være å ivareta interessene til våre 110 dyktige ansatte, med særlig vekt på å finne ny jobb til våre medarbeidere. Med dette som viktig formål vil både SalMar/SalmoNor og Bjørøya inngå slakteavtaler hos SinkabergHansen på Marøya. SinkabergHansen vil prioritere ansatte ved SalmoSea når økte volum utløser behov. Disse avtalene vil gi økt og mer stabil sysselsetting i SinkabergHansen. SalMar vil også gi høyeste prioritet til de som nå er ansatt i SalmoSea når de skal ansette et betydelig antall nye medarbeidere ved sine slakteri både på Frøya og Senja.

For å gjøre SalmoSea konkurransedyktig har selskapet estimert et investeringsbehov på cirka 250 millioner kroner i oppgraderinger. En slik investering er ikke tilrådelig med den grunnrenteskatten på havbruk som regjeringen har varslet, og som et flertall på Stortinget har gitt sin prinsipielle tilslutning til. Forslaget innebærer en tredobling av skatten på havbruk i Norge, fra 22 til 62 prosent. I så fall vil det meste av kontantstrømmene fra norsk havbruk bli inndratt i skatt, veksten blir lavere, og terskelen for nye kostbare investeringer vesentlig høyere. Grunnlaget for landbasert industri i Norge, for eksempel foredling, vil bli svekket. På denne bakgrunn er det ikke finansielt og økonomisk grunnlag for de store investeringene som kreves for å oppgradere SalmoSea sitt slakteri.

Styret vil bestrebe seg på at vedtaket blir gjennomført på en måte som best mulig ivaretar
interessene til våre dyktige medarbeidere, i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Selskapet vil i forståelse med sine eiere tilby følgende til alle sine faste ansatte:

• Minimum tre måneders oppsigelseslønn
• Tilrettelegge for at ansatte som tar fagbrev eller andre kurs skal få fullføre disse
• To millioner kroner for særskilte tiltak til de ansatte