SalMar kjøper 51 prosent av Nekton Havbruk

Nyheter
0

Blar opp 80 millioner kroner.

SalMar har i dag sikret seg 51 prosent av Smøla-selskapet Nekton Havbruk, gjennom en rettet emisjon. Resterende aksjer i selskapet vil eies av Nistuå3 og Nekton.

Nekton Havbruk har i dag to konsesjoner for produksjon av matfisk. En visningskonsesjon og en Grønn C konsesjon. Kjøpesum for aksjene på 80 millioner kroner, fremgår det av selskapets børsmelding.

Transaksjonen gir SalMar videre bærekraftig vekst i umiddelbar nærhet til eksisterende oppdrettsområder rundt Smøla i Midt-Norge. Emisjonen vil være en god industriell løsning som sikrer betydelige synergier og videreutvikling av
eksisterende aktivitet og driftskompetanse, fremgår det av børsmeldingen.

Nektor Havbruk på Smøla. (Foto: Nekton)