SalMar etter besøk av gigantfisk i nota: – Ingen indikasjoner på rømming

Nyheter
1672

Etter en hendelse med makrellstørje på SalMars lokalitet Årnes i Namsos 8. september er noten nå slaktet ut. 

Ifølge selskapet er det funnet igjen forventet antall, og det er heller ikke fanget laks på gjenfangstgarnene som har stått siden mandag.

Det stod 100.000 laks i merden med en snittvekt på 4,3 kilo da makrellstørjen på 306 kilo gikk inn i merden.

– Dette er et gledelig utfall i en sak der konsekvensene kunne blitt annerledes. Vi ønsker å berømme de ansatte og andre bidragsytere for at de skaffet seg raskt kontroll over situasjonen, og at vi allerede to dager etter hendelsen har slaktet laksen og klarlagt omfanget, sier konserndirektør for oppdrett i SalMar, Roger Bekken.

– SalMar vil i ettertid se på sine rutiner for å vurdere om det er eventuelle tiltak som kan bidra til å forhindre at dette oppstår igjen, fortsetter Bekken.

Fiskeridirektoratet er orientert om status, opplyser selskapet til slutt.