SalMar dropper utbytte på 2,4 milliarder kroner

Nyheter
2435

Beslutning «knyttet til den nasjonale og globale unntakssituasjon».

Styret i SalMar har i dag besluttet, at det i den kritiske situasjonen samfunnet er i, at det annonserte utbyttet på 2,37 milliarder kroner for 2019 ikke skal utbetales som tidligere foreslått. Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger av styret og administrasjonen på bakgrunn av den usikkerheten som nå råder knyttet til spredningen av koronaviruset og de konsekvensene det kan ha for hele verdikjeden og en rekke lokalsamfunn langs kysten, skriver selskapet i en børsmelding.

Styret i SalMar er opptatt av å ta de grep som er nødvendige for å sikre selskapet fremover både operasjonelt, strategisk og finansielt. Produksjon og leveranse av mat er en samfunnskritisk virksomhet og må vernes på alle måter. Styret og selskapet gir nå høyeste prioritet til arbeidet med å gjennomføre nødvendige tiltak i en situasjon med stor usikkerhet.

Det er videre viktig for styret å sikre at SalMar er i posisjon til å ta strategiske muligheter som vil komme i tiden fremover, herunder havbasert oppdrett. Dette for å posisjonere selskapet for fortsatt videre vekst og for å sikre fortsatt solid avkasting til aksjonærene over tid, heter det i meldingen.

I den gjeldende situasjonen mener styret at det å ikke utbetale utbytte, er et riktig tiltak for å ivareta både samfunnets og aksjonærenes interesser.

SalMar har en sterk balanse og lav gjeldsandel. Styrets nye forslag til utbytte er derfor utelukkende knyttet til den nasjonale og globale unntakssituasjon som er oppstått og innebærer ingen endring av den generelle utbyttepolitikken, med forutsigbar utbetaling av overskuddslikviditet som fundament, presiseres det i meldingen.

Aksjekursen til SalMar faller tilbake på børsen etter beslutningen. Kort tid etter offentliggjørelsen er aksjen omsatt på 386 kroner, en nedgang på 3,4 prosent.