SalMar dobler sin Hydrolicer-kapasitet

Nyheter
0

Smir har inngått to nye ordrer med SalMar på Hydrolicer-avlusingssystem.

SalMar bruker i dag så å si kun ikke-medikamentelle metoder (IMM) i lusebekjempelse. Hydrolicer står for størsteparten av kapasiteten deres, og siden 2018 har de lykkes med å nær halvere behandlingsdødeligheten.

Bjugn-baserte Smir har nå under levering 16 nye linjer til SalMar, henholdsvis åtte linjer på brønnbåten «Ro Fjell» som er i oppstartsfasen i disse dager og åtte linjer på avlusingslekteren «Selma» som leveres på høsten.

Utvikling
Hvert av systemene har en referansekapasitet på 360 tonn pr. time. Fra før har SalMar to avlusingslektere og en brønnbåt med Hydrolicer. Med de nye leveransene i 2021 vil SalMar ha mer enn doblet sin Hydrolicer-kapasitet.

– SalMar har siden starten bidratt betydelig i utviklingen av Hydrolicer. De har vært fremoverlente og ikke redde for å tråkke opp nye veier i jakten på perfeksjon. Smir som en systemleverandør er avhengig av et godt samspill med slike aktører, og samarbeidet med SalMar er svært høyt verdsatt, sier Øyvind Nymark, administrerende direktør i Smir, i en pressemelding.

«Ro Fjell». Foto: Rostein

Ombygget
– Det er naturlig for oss i Smir å nevne det gode løsningsorienterte og innovasjonsrettede samarbeidet vi har med Vegard Holm og Dani Emil Edvartsen i SalMar. SalMar har også en egen veldrillet IMM-avdeling med 50 ansatte, som er en sentral faktor i suksessformelen.

– Hydrolicer systemet har utviklet seg mye siden starten, og det har vært både interessant og spennende for oss som kunde og være med og bidra i utviklingen. Med «Ro Fjell» og «Selma» ferdig ombygget vil vi ha meget god kapasitet i SalMar, sier Dani Edvartsen i SalMar.