SalMar byr på alle aksjene i Arnarlax

Nyheter
1132

Frøyaoppdretteren tilbyr kontant oppgjør for aksjonærene.

14. februar i år varslet SalMar oppkjøp av aksjer i Islands største lakseoppdretter, Arnarlax. Som en funksjon av oppkjøpsplanene, utløste SalMar budplikt på alle aksjene i henhold til gjeldende aksjonæravtale for Arnarlax. Som et resultat av det, vil SalMar nå legge frem et kontantbud for alle resterende aksjer i selskapet.

Budet er på 55,783 kroner per aksje. Tilbudsperioden vil være fra og med 13. mars og til og med 10. april, ifølge en børsmelding onsdag morgen.

Før oppkjøpet kontrollerte SalMar 54,2 prosent av aksjene i selskapet.

DNB Markets er finansiell rådgiver og tilrettelegger for aksjetransaksjonen.