SalMar blar opp 665 millioner kroner for 45 prosent av aksjene i Refsnes Laks

Nyheter
0

Konsolideringen i Midt-Norge fortsetter.

SalMar har i dag, 25. august, inngått avtale om erverv av 45 prosent eierandel i Refsnes Laks gjennom en kombinasjon av aksjekjøp og en rettet emisjon. Refsnes Laks har i dag fem tillatelser for produksjon av laks. Av disse er fire ordinære matfisktillatelser, og én visningstillatelse, alle lokalisert i produksjonsområde 6 Nordmøre og Sørlige Trøndelag, totalt 3 932 tonn MTB.

Kjøpesum for transaksjonen er 665 millioner kroner, fremgår det av en pressemelding fra SalMar.

Styreleder i Refsnes Laks, Ivar Refsnes, understreker at det gjennom mange år er utviklet et nært og verdiskapende samarbeid mellom SalMar og Refsnes. Dette gjelder både produksjon, prosessering og salg i et internasjonalt marked. SalMars erverv av en betydelig eierandel i selskapet er en naturlig videreføring av dette samarbeidet.

– Det vil styrke det økonomiske grunnlaget for bedriften med dens base i Åfjord kommune. Dette er en god løsning for begge parter, sier Refsnes.

Transaksjonen gir SalMar videre bærekraftig vekst i umiddelbar nærhet til eksisterende oppdrettsområder i Midt-Norge, og det vil være en god industriell løsning som sikrer betydelige synergier og videreutvikling av eksisterende aktivitet og driftskompetanse, melder SalMar.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjenning fra Konkurransetilsynet.