Salgsgevinst løftet NRS – betaler 440 millioner kroner i utbytte

Nyheter
933

Solid balanse og kontantbeholdning åpner muligheter.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2019 på 136 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 16,71 kroner.

– Salget av Region Sør ble gjennomført den 16. desember 2019 og økte resultat etter skatt med en gevinst på 922 millioner kroner i kvartalet. Økte produksjonskostnader har redusert marginen i kvartalet, mens prisen på laks økte gjennom kvartalet. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 20 prosent høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

For hele 2019 har NRS driftsinntekter på 5,6 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på 543 millioner kroner og et overskudd etter skatt på 1.313 millioner kroner.

Styret foreslår et utbytte på ti kroner per aksje for 2019.

Salget av Region Sør er hovedårsaken til at netto rentebærende gjeld er redusert med 893 millioner kroner i løpet av kvartalet til 33 millioner kroner. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på 3.357 millioner kroner som gir en egenkapitalandel på 72 prosent.

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2019 på 146,0 millioner kroner, tilsvarende 17,71 kroner per kilo sløyd fisk. Region Sør fikk en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2019 før salgstidspunktet på 5,6 millioner kroner – og 6,77 kroner per kilo.

NRS slaktet et volum på 9 070 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 34 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 8.243 tonn i Region Nord og 826 tonn i Region Sør. For 2020 antas slaktevolumet å bli 37.000 tonn, som er en økning på 36 prosent sammenlignet med slaktevolumet for Region Nord i 2019.

Salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet med et solgt volum på 24.726 tonn laks, som er 11 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

– Konsernet ble i fjerde kvartal er innvilget grønn finansiering på 400 millioner kroner og 75 prosent av NRS sine lokaliteter er nå ASC-sertifiserte. Det er gledelig å oppleve at vår satsning på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken og gir uttelling i gunstigere lånevilkår, sier Charles Høstlund.