Salget av laksefôr har flatet ut, likevel utvider de

Nyheter
680

Veksten i oppdrettsnæringen har stagnert, og ventes å falle noe i 2016. Det påvirker de som produserer fôr til oppdrettslaksen.

– Overskriften for laksemarkedet er at det har vært litt stillstand volummessig i de senere årene. Man ser at oppdretterne har fine resultater, men det skyldes i første rekke at prisene er høye, sier konserndirektør Jan Sverre Røsstad, som har ansvar for Biomars norske og britiske virksomhet.

Jan Sverre Røsstad.

Jan Sverre Røsstad.

– En liten nedgang

De gode resultatene til oppdrettsselskapene smitter dermed ikke over på Biomar. I første kvartal falt inntektene med 20 prosent og driftsresultatet ble mer enn halvert for Biomar-konsernet. Også i Norge har markedet vært noe svakt på begynnelsen av året, men Røsstad legger ikke stor vekt på det.

– Hver måned i begynnelsen av året leverer vi rundt fem prosent av forbruket. Det er senere på året volumene går. Vi er helt i henhold til budsjett, og er meget optimistiske, sier han.

Han regner med at 2016 blir et greit år, selv om fôrsalget totalt sett har stagnert.

– Fôrvolumet er ganske stabilt i Norge. I inneværende år har det så langt vært en liten nedgang på noen prosentpoeng. Det som vil være vesentlig for volumene i markedet, er hvordan lusesituasjonen blir utover året. Intensiv lusebehandling påvirker fort volumtallene negativt, sier Røsstad.

Flere nye fabrikker

I fjor vedtok fôrprodusenten å utvide fabrikken på Karmøy. At Marine Harvest har åpnet en fôrfabrikk i Bjugn og har vedtatt å bygge en til i Skottland påvirker ikke planene til Biomar.

– Vi er selv utsolgt, og jobber ufortredent videre med vår fôrfabrikk. Vi er kommet omtrent halvveis i arbeidet, og regner med å være i gang til neste sommer. Det har vært planen hele veien, sier Røsstad.

– Hva betyr det for dere at Marine Harvest utvider?

– Det har betydning i den forstand at det tilgjengelige markedet for oss som fôrleverandør blir mindre i Norge.

Vil ha kontroll

Marine Harvests fabrikk i Skottland skal stå ferdig i 2018.

– I Skottland, Irland og på Færøyene er vi fremdeles avhengige av å kjøpe fôr fra andre produsenter. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor bygger vi en fabrikk i Skottland. Slik kan vi kontrollere denne delen av verdikjeden også her, sa kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest til Sysla da byggingen av fabrikken ble kjent.

Ved EWOS sin fabrikk på Bergsneset i Troms startet nylig utbyggingen av nytt lasteanlegg der fiskefôret skal mellomlagres før det blir lastet om bord i båt. Utbyggingen er kalkulert til nærmere 60 millioner, skriver Nye Troms.

Tror på vekst

Røsstad i Biomar har tro på at produksjonen av oppdrettslaks vil øke igjen i årene som kommer.

– Man har holdt igjen primært som følge av at man har ønsket å få kontroll på lusesituasjonen. Men jeg tror det skjer såpass mye med ulike måter å angripe den situasjonen på, at det ikke vil stoppe stoppe næringens videre vekst. I hvert fall ikke på den måten det har gjort de siste årene, sier Røsstad.

De mange som har søkt om regjeringens utviklingstillatelser er blant det som vil gi vekst, tror han.

Omega 3 fra alger

Nylig lanserte Biomar en ny type fôr, der omega 3-innholdet kommer fra alger. Det er konserndirektøren svært stolt over.

– Det har vært en trussel mot vekst i oppdrettsbransjen at man ikke har noen vekst i tilgangen på bærekraftig fiskeolje. Vi har kommet på banen i samarbeid med et amerikansk selskap, og vil starte opp med algebasert omega 3 i løpet av året. Det vil ikke være det som avgjør om det blir vekst akkurat nå, men på lang sikt blir dette viktig, sier han.