Salgard utvider staben

Nyheter
701

Salgard i Tromsø har nå ansatt Trond Håkon Solbø som selger og produktutvikler.

Solbø får en sentral rolle i teamet som skal jobbe videre med SalGard eskyttelsesnett og andre forebyggende og ikke-medikamentelle løsninger mot lakselus.

Solbø er utdannet fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole, og har også arbeidserfaring fra oppdrettsnæringen.

– Vi har fått en kunnskapsrik og sulten medarbeider med mye giv, og han vil være en viktig brikke i Salgard sin satsing fremover, sier daglig leder Bård Worum.

– Jeg har blitt tatt godt imot her i Calanus-konsernet, og jeg er glad for å være med på laget i Salgard. Jeg har stor tro på at bruk av planktonduk som barriere mot lakselus er optimalt uten negative konsekvenser som eksempelvis oksygensvikt og tap av overflatetemperatur. Det investeres mye i FoU og jeg tror at ved korrekt bruk vil SalGard sammen med andre ikke-medikamentelle løsninger legge et godt grunnlag for videre vekst i oppdrettsnæringen, sier Trond Håkon Solbø.