Salaks søker ni utviklingskonsesjoner

Nyheter
1589

Satser på semilukket anlegg.

Lakseoppdretter Salaks, fra Salangen i Sør-Troms, søker Fiskeridirektoratet om ni utviklingskonsesjoner. Det fremgår av en oppdatering på direktoratets hjemmesider.

Totalt søker Salaks om en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 7.020 tonn laks i søknaden som er poststemplet 14. juli.

Den omsøkte teknologien er «Fjordmax», en semilukket integrert oppdrettsplattform, fremgår det av søknadspapirene.