Salaks ønsker å etablere et spektakulært visningssenter for laks på Oslo lufthavn

Nyheter
938

Salaks fra Salangen planlegger et digitalt visningssenter på Oslo lufthavn. Om alt går etter planen, og Salaks får gjennomslag for sin søknad hos Fiskeridirektoratet, vil senteret være etablert allerede høsten 2020.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Det er lagt ned store ressurser i å skape et fengende visningskonsept av meget høy kvalitet. Målet for senteret er å bedre kunnskapen om akvakulturnæringen, skriver Salaks i en pressemelding.

Saken fortsetter under illustrasjonen.

Illustrasjonen viser tenkt utforming av senteret, sett utenfra. I forkant vil det være store buede LED-skjermer med livebilder fra lokalitet. ILLUSTRASJON: Salaks

«En reise på 10.200 meter»
Ifølge Salaks startet jobben med senteret i 2017. Like før jul i 2018 søkte oppdretteren Fiskeridirektoratet om en visningstillatelse for å kunne realisere planene.

– Visningssenteret på Gardermoen vil bli etablert som et fjernvisningssenter. Det vil si at det overføres levende bilder direkte fra fjernvisningslokaliteter i arktiske omgivelser i Troms. Salaks vil vise frem stor og liten fisk og vise direkte bilder fra over og under havoverflaten, og omgivelsene rundt lokaliteten. I tillegg er det utarbeidet et spesialtilpasset og spektakulært visningskonsept for å kunne nå ut til en stor målgruppe, skriver Salaks.

ILLUSTRASJON: Salaks

Ut fra forventet saksbehandlingstid på området håper selskapet på en positiv avklaring på søknaden før nyttår, slik at de kan gå i gang med etableringen av senteret, og rigge lokalitetene som skal brukes med teknologisk utstyr for å gjennomføre fjernvisningen.

En av hovedattraksjonene, i tillegg til modulene med levende bilder, vil være en installasjon kalt «en reise på 10.200 meter». Installasjonen er utviklet for å være et bindeledd mellom havbruksnæringen og visningsanleggets beliggenhet på en flyplass.

– Installasjonen tar for seg havrommet fra bunnen under et akvakulturanlegg (200 meter under havoverflaten) og formidler kunnskap om næringen på ulike nivåer og temaer opp til 10.000 meter over havet (30.000 fot), som er marsjhøyden for fly som frakter fersk laks ut til fjerntliggende markeder, skriver Salaks.

Salaks opplyser videre om at innholdet i visningssenteret er blant annet utarbeidet med tanke på å kunne formidle god og relevant kunnskap til en målgruppe som er på reise, og som ikke har mulighet til å bruke mer enn fem til tjue minutter på et besøk. Oslo Lufthavn har årlig opp mot 30 millioner reisende.

– Det er lagt vekt på å kunne ta imot store mengder publikum på en effektiv og kvalitativ god måte. Utformingen av senteret er lagt opp slik at det skal være mulig for forbipasserende som ikke stanser, likevel får formidlet kunnskap om næringen, heter det i pressemeldingen.

Saken fortsetter under illustrasjonen.

ILLUSTRASJON: Salaks

Unnfanget på Gardermoen
Ideen bak konseptet kommer fra daglig leder og eier i Salaks, Odd Bekkeli.

– Vi fikk ideen om å etablere et visningssenter på Gardermoen under reise der vi mellomlandet på Gardermoen og hadde en del tid til overs. Vi la merke til ganske mange reisende som bare gikk rundt og kikket mens de ventet på sin flyavgang. Vi tenkte at om vi kan utarbeide et spektakulært visningstilbud for oppdrett av laks ville vi potensielt kunne formidle kunnskap om havbruksnæringen til et betydelig antall personer på årsbasis, sier Bekkeli.

Deretter kontaktet Salaks selskapet SixSides, som er spesialisert på å utarbeide utstillinger og formidlingsløsninger, for sammen å finne en optimal løsning for å formidle kunnskap til et stort publikum som er på reise.

– Visningskonseptet som er utarbeidet tar høyde for de særlige problemstillinger som oppstår ved potensielt stor gjennomstrømning av besøkende som har begrenset tid. Det er derfor laget et visningstilbud som tar høyde for at besøkende og forbipasserende kan få formidlet kunnskap om akvakulturnæringen enten de stopper opp noen sekunder for å se laksen svømme i merdene eller de ønsker å gå i dybden og se nærmere på innholdet i installasjonene, skriver Salaks.

ILLUSTRASJON: Salaks

Øke kunnskapen om oppdrettsnæringen
I tillegg skal løsningen ha en tilgjengelighet i hele flyplassens åpningstid – døgnet rundt, året gjennom. For å kunne ta unna store strømmer med besøkende hele døgnet er løsningen selvbetjent uten fastsatte tidspunkt for gjennomføring av visning. Det er derfor utarbeidet et visningstilbud som ikke omfatter visningsverter. I stedet vil det være vaktordninger der det er personell innom visningssenteret med jevne mellomrom for å sikre at alt fungerer og at senteret til enhver tid ser ryddig og ordentlig ut.

– Vi har kommet en lang vei og mener at dette er et unikt konsept, spesielt om man ser på hvor mange besøkende vi potensielt kan nå ut til. Hele hensikten for vår del er å bidra til å spre og øke kunnskapen om norsk havbruksnæring. Mange har nok et feilaktig negativt syn på hva vi hva vi holder på med, og det synes vi er synd og ønsker å åpne for å endre dette, sier Odd Bekkeli.

Salaks ønsker også at prosjektet skal fungere som et knutepunkt for alle andre visningssentre, slik at reisende på Gardermoen blir orientert om mulighetene til å gjennomføre fysiske besøk ute på et visningsanlegg.

– Dette vil kunne bidra til økt besøk på de eksisterende anleggene og dermed bidra til å styrke formålet med allerede tildelte tillatelser, sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli.

Ifølge Intrafish, som tidligere har omtalt planene til Salaks, har selskapet beregnet at drift av visningssenteret, inkludert leie av areal ved flyplassen, vil koste 127 millioner kroner over en tiårsperiode.

Tenkt plassering i Pir Nord på Oslo Lufthavn sett fra avgangshall. ILLUSTRASJON: Salaks