Sævareid Fiskeanlegg og Gråkjær havner i retten etter oppføring av ny RAS-avdeling

Nyheter
1669

– Avstanden mellom partene sine posisjoner er betydelig, uttaler daglig leder Gustav Folkestad i Sævareid Fiskeanlegg.

Det danske entreprenørselskapet Gråkjær fikk i 2015 kontrakt om å oppføre ny RAS-avdeling på settefiskanlegget på Sævareid i totalentreprise, sideordnet med teknisk leveranse fra Krüger Kaldnes. Anlegget er lokalisert i Fusa kommune i Hordaland.

Det var avtalt at anlegget skulle stå ferdig i oktober i 2016, men Gråkjærs del var ikke ferdig før om lag et år senere, i oktober 2017, opplyser Sævareid Fiskeanlegg i en pressemelding.

Gustav Folkestad i Sævareid Fiskeanlegg. FOTO: Ole Alexander Saue.

– Både underveis i byggingen og etter forsøk på overlevering var det mangler ved anlegget. Fra oktober 2017 har det endelig vært full produksjon av smolt med høy kvalitet, uttaler daglig leder Gustav Folkestad, og fortsetter:

– Sævareid Fiskeanlegg har krav mot Gråkjær på grunn av forsinkelse og mangler, og har derfor holdt tilbake midler. Sævareid Fiskeanlegg er nå saksøkt av Gråkjær for Bergen tingrett med krav om betaling, og Sævareid Fiskeanlegg sendte 5. oktober kombinert tilsvar og motkrav innholdende krav om dagbot og erstatning for utbedring av mangler.

Ifølge Gustav Folkestad er selskapet ikke er fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.

– Det har vært særlig nødvendig å være påpasselig med å sikre at alle tiltak for rømmingssikkerhet og god fiskevelferd er ivaretatt, i tillegg til viktigheten av presis levering på tid, og behovet for utprøving før overtaking og drift.

iLaks har forsøkt å få en kommentar fra Gråkjær Aquas direktør Morten Malle, uten å lykkes.