– «Særskatteutvalget» for havbruk kan legge ned arbeidet

Nyheter
948

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, har denne helgen fulgt både landsmøtet i Høyre og landsstyremøte i Frp med spenning. Særlig med tanke på hva de to største regjeringspartiene ville gjøre med spørsmålet om særskatt på havbruk. Han gir ros til regjeringspartiene.

Et stort flertall i Høyre stemte under landsmøtet nei til å innføre særskatter på havbruk og fiskeri. Et mindretall ville imidlertid vente til utredningen om skatten er ferdig før partiet tar stilling til spørsmålet.

Før helgen var omme kom et enstemmig landsstyre i Frp til samme konklusjon: Nei til ressursrente i fiskerinæringen, og nei til den såkalte grunnrenteskatten på oppdrettsnæringen.

Forrige helg avholdt også Venstre landsmøte. Venstre vil heller ikke ha særskatter for næringen.

– Vi har lagt bak oss to viktige helger med svært gode vedtak for norsk oppdrett og fiskeri. Jeg vil gi ros til de tre regjeringspartiene, og en ekstra porsjon ros til de representantene fra hvert parti som har ledet an i debatten, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson, før han fortsetter:

– Etter min oppfatning er det ikke politisk flertall i Stortinget for å innføre disse særskattene. Basert på disse vedtakene, kan finansminister, Siv Jensen, ta kontakt med utvalget som skal utrede særskatt for oppdrettsnæringen, og si: «Takk for innsatsen! Dere kan legge ned arbeidet. Særskatt vil ikke bli innført.»

Eriksson fremhever at disse vedtakene betyr at næringen nå har en regjering som spiller på lag med næringslivet, og at dette legger et viktig grunnlag for å opprettholde konkurransekraften, som igjen vil sikre sysselsetning og bosetting langs kysten.

– Jeg er utrolig glad for at vi har en regjering som ikke vil innføre særskatter for våre bedrifter. Vi må huske at mange av bedriftene som skaper jobber i det norske samfunn er drevet frem av familier som holder til langt ute på bygda, innerst i fjordene og ytterst ved kysten. De står på døgnet rundt for å skape arbeidsplasser og verdier for det norske samfunn, sier Eriksson.

Frps landsmøte i mai kan overprøve vedtaket til landsstyret.

– Selvfølgelig kan partiets landsmøte komme frem til en annen konklusjon. Men når et enstemmig landsstyre i Frp sa i dag nei til både ressursrente i fiskerinæringen, og nei til den såkalte grunnrenteskatten på oppdrettsnæringen, ser jeg det som usannsynlig at de vil komme til et annet resultat på landsmøtet, sier Eriksson.

Han avslutter med å understreke at dette er solide og viktige vedtak for næringen, som vil sikre stabile inntekter fra havbruksnæringen ved å videreutvikle Havbruksfondet.