Rutinesvikt hos Mowi årsak til at et tonn tørrstoff endte opp i fjorden

Nyheter
1116

Mowi sier de har gjennomgått rutinene etter utslippshendelse på anlegget på Hjelmeland i Rogaland.

Utslippet skal ha skjedd 6. desember under avslutning av lasting av tørrstoff til båt fra anlegget, som produserer lakseolje og lakseprotein av restråstoffet fra slakteriet til Mowi på samme område.

Ifølge rutinene til Mowi skal pumpen settes på retur etter endt lasting, før lasteslangen kobles fra og slangen deretter legges i sjø, slik at sjøvann suges inn i rørene for å skylle og vaske.  Men operatøren glemte å sette pumpen på retur ifølge en rapport fra Mowi. Dermed rant tørrstoffet rett ut i Hjelmelandsfjorden, viser dokumenter som iLaks har fått innsyn i.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

«Operatør ble bedt om å hjelpe til med en annen operasjon på fabrikken og forlot slangen liggende i sjø. Senere skulle det pumpes grakse mellom to tanker, tank G-1 til tank G-4, og det ble da ikke tenkt på at det fortsatt var åpen linje til sjø. 28 tonn skulle pumpes mellom tankene, men kun 27 tonn ble overført. Det betyr at 1 tonn ble sendt til sjø», heter det i rapporten fra Mowi.

– Rutinene ble ikke fulgt
Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi bekrefter episoden overfor iLaks.

– Årsaken til utslippet var at rutinene ikke ble fulgt, og vi har siden hendelsen selvsagt gjennomgått rutinene på nytt sammen med våre ansatte.

Mowi skal ha varslet brannvesenet umiddelbart om hendelsen. Ifølge rapporten ble det avholdt et «krisemøte» samme dag med fire representanter fra Mowi, der mengden av utslipp ble kartlagt.

«Det var enighet med brannvesenet at siden utslippet var så lite, var ikke skadebegrensning mulig», står det i rapporten.

En inspeksjon skal ha blitt utført dagen etter episoden, og det skal ifølge Mowi ikke ha blitt observert spor av utslippet.

KART: Google

– Ikke behov for videre oppfølging
Deretter ble Fylkesmannen i Rogaland kontaktet mandag 9. desember, og partene ble enige om at det skulle sendes en rapport om skadeforløpet og omfang.

– Jeg definerer dette uhellet som menneskelig svikt. Dette er krevende å sikre seg mot, til tross for at det foreligger skriftlige rutiner og dertil opplæring. Vi håper økt fokus og at denne faktiske hendelsen vil virke preventivt, skriver salgsdirektør Bjørn Erik Flem i en e-post til Fylkesmannen 13. desember.

Fylkesmannen konkluderte deretter med at det ikke var behov for noen spesiell oppfølging av saken siden brannvesenet allerede hadde vært på stedet og vurdert situasjonen.

– Vi arkiverer alle slike meldinger hos oss, og det kan være aktuelt å ta opp slike hendelser ved eventuelle fremtidige tilsyn hos virksomheten eller ved behandling av søknad om endring av tillatelse/ny tillatelse, skriver seniorrådgiver Cathrine Stabel Eltervåg hos Fylkesmannen i en e-post til iLaks.

Nævdal-Bolstad i Mowi sier de deler Fylkesmannens vurdering om at effekten av utslippet av tørrstoffet vil være kortvarig.