Russlandkrisen: Silda går ut til litt lavere pris, men i andre markeder

Nyheter
762

I uke 32-37 er det eksportert 13.086 tonn fryst sild og 9.901 tonn sildefilet. På samme tid i fjor ble det eksportert 10.138 og 9.635 tonn. Prisene har imidlertid falt fra seks-tallet til fem-tallet. I uke 37 var ukeprisen på fryst sild 76 øre lavere enn samme uke i fjor, mens gjennomsnittet for perioden januar-august i år er 30 øre lavere enn på samme tid i fjor. Fryst sildefilet hadde falt med 1,09 kroner kiloet i samme periode.

Egil Magne Haugstad hos Pelagia, Norges dominerende aktør i pelagisk industri, sier til iLaks at han ikke liker ordet krise. Haugstad er også medlem av pelagisk markedsgruppe i Norges Sjømatråd.

[table id=9 /]

-Jeg har for så vidt ikke brukt ordet krise heller etter at Russland stengte grensene for norsk fisk. Det som skjer er at Island og Færøyene prioriterer Russland og dermed skaper noen hull i markedene som de rekker seg ut av.  Vi forsøker å fylle disse hullene. Dessuten har jo ikke folk sluttet å spise sild i andre markeder. Det er heller ikke mer sild å selge i markedet. Det betyr at norsk sild finner veien til andre markeder. Der Island og Færøyene ikke lengre kan forsyne markedene med sin sild, rykker Norge inn.

Han sier at uketallene fra Norges Sjømatråd må tolkes med forsiktighet. – En skipslast til Ukraina kan endre tallene mye, påpeker han.

[table id=11 /]

-Hvis det ikke er krise, hvordan vil du beskrive sildemarkedet?

-Det at Russland stengte sine grenser for norsk fisk, er en tilleggsutfordring som pelagisk bransje i Norge ikke hadde regnet med. Jeg vil ikke kalle dette en krise på kort sikt.  Det er uheldig ettersom Russland var vårt største marked og satte størst pris på den kvaliteten vi kan levere.  Det er uheldig at vi må selge noe til noen lavere betalende markeder og uheldig for Russerne at de ikke får kjøpe den beste fisken som de aller helst vi ha fatt i.

-Det gjenstår 164.000 tonn av kvoten for NVG-sild og 58.000 av kvoten for Nordsjøsild. Det utgjør fisk for 800-1.000 millioner kroner. Kan kvotene fiskes?

-Ja, det kan den.

Da iLaks snakket med Haugstad, var han på kundebesøk i Russland.

-Jeg synes det er leit at vi ikke har tilgang til dette marked. Russland er et flott land med flotte kunder.

For fiskerne har prisene på NVG-sild steget marginalt fra i fjor fra 4,98 til 5,04 kroner kiloet (per august), mens nordsjøsilda har falt fra 4,28 til 3,04 kroner.

[table id=13 /]