Russland planlegger en dobling av lakseoppdrett innen 2027

Nyheter
0

Den russiske regjeringen har planer om å nesten doble innenlandsk lakseproduksjon i løpet av de neste åtte årene, og oppfordrer oppdrettere til å åpne anlegg i nye regioner.

Ifølge estimater fra det russiske føderale byrået for fiskeri, Rosrybolovstvo, produserte landets oppdrettere i 2020 116.000 tonn atlantisk laks og ørret, en økning på 27,5 prosent sammenlignet med året før. Atlanterhavslaks og ørret utgjorde 30 prosent av den totale russiske oppdrettsproduksjonen i fjor, mot bare fem prosent i 2014.

I august 2014 la Kreml ned importforbud mot laks fra blant annet Norge og Skottland, som svar på Vestens økonomiske sanksjoner knyttet til invasjonen av Krim og Øst-Ukraina.

– Russland retter seg mot selvforsyning med laks, sier Ilya Shestakov, direktør for Rosrybolovstvo, i en uttalelse i en russisk regjeringspublikasjon. – Innen 2027 til 2030 skal russisk atlantisk laks og ørretproduksjon stige til 150.000 tonn per år, pluss at ytterligere 70.000 tonn per år vil bli oppdrettet i den fjerne Østen.

Foto: Russian Salmon

Russiske fiskere fangster rundt 500.000 tonn stillehavslaks per år, men må eksportere disse produksjonsmengdene til Kina, Sør-Korea og Japan på grunn av logistikkproblemer. For å selge stillehavslaks i det europeiske Russland, den tettest befolkede delen av landet, må fiskere transportere laks vestover i jernbanevogner i over 9.000 kilometer.

Forbruket svinger
– Før matembargoen i 2014 konsumerte Russland 200.000 tonn laks per år, hvorav bare 15.000 ble dekket av lokale oppdrettsanlegg, anslår Anastasia Vladimirova, konsulent for det Moskva-baserte byggefirmaet Valter Construction, overfor iLaks. Selskapet er engasjert i forskjellige oppdrettsprosjekter over hele Russland.

Imidlertid, i de første årene etter embargoen, på grunn av importrestriksjoner og den russiske befolkningens fallende kjøpekraft, krympet landets lakseforbruk til bare 59.000 tonn per år, estimerer hun og legger til at forbruket i tilfelle vekst i innenlandsk produksjon sannsynligvis vil komme tilbake og nå nivået før embargoen.

Foto: Russian Salmon

Under et utviklingsprogram for fiskeoppdrett forventes det russiske nordvestlige føderale distrikt å produsere 120.000 tonn laks per år innen 2030. Ifølge estimater fra den statlige statistikktjenesten Rosstat, produserer regionen i nordvest i dag 70 prosent av landets oppdrettslaks og -ørret. Produksjonen skjer hovedsakelig på anlegg i Murmansk Oblast og Karelen.

Mangel på industrielle anlegg
Den største russiske lakseprodusenten, Russian Aquaculture, kontrollerer 49 lokaliteter i Barentshavet. I 2020 produserte selskapet 15.500 tonn atlantisk laks, fem prosent lavere enn året før på grunn av kald vår og sommer.

Dette volumet vil stige til 25.000 tonn per år i 2025. Foreløpig har selskapet 28.200 tonn laks i merdene sine, 74 prosent mer enn året før, estimerer selskapet.

En annen industriell oppdretter, Russia Salmon, har en teoretisk kapasitet til å oppdrette 30.000 tonn laks i Murmansk Oblast. Russia Salmon er den nest største lakseprodusenten i landet ifølge Rosrybkhoz.

Resten av produksjonen er ujevnt fordelt mellom det europeiske Russland, Nordvest og Sibir, på små anelgg med kapasitet begrenset til 1.000 tonn per år. De fleste av disse anleggene er privateide, og ganske mange er preget av relativt dårlig produksjonseffektivitet.

I løpet av de siste årene har myndighetene gjentatte ganger hevdet at russisk fiskeoppdrett, inkludert laksesegmentet, trenger flere industribedrifter for å oppnå bærekraftig vekst.

Foto: Russian Salmon

Oppdrettslaks dukker opp i Østen
Den russiske nord-vest er den eneste delen av landet som er egnet for lakseoppdrett i åpen sjø, grunnet harde værforhold i østlige deler av det langstrakte landet.

– I Østen er naturlige forhold ugunstige for oppdrett av laks på grunn av fravær av bukter som er skjermet for bølger og vind, forklarer Alexander Fomin, administrerende direktør i den russiske sammenslutningen av fiskeprodusenter og handelsselskaper.

– Det er ikke så mange lukkede bukter i den fjerne Østen, og vanntemperaturene i regionen er ikke veldig egnet for lakseavl. Om vinteren er det for kaldt, noe som øker produksjonskostnadene og reduserer effektiviteten, legger Fomin til.

I 2020 kjøpte Russian Aquaculture en lokalitet i Vityaz-bukten, 30 kilometer sør for grensen til Nord-Korea, og lanserte planer om å bruke den til å starte regionens første lakseoppdrett. I følge Fomin har russisk havbruk muligheten til å bli banebrytende i den fjerne Østen.

I løpet av de siste årene har flere selskaper kunngjort planer om å bygge industrielt lakseoppdrett i landet. I 2019 sa guvernøren i Tambov-regionen, Sergey Ivanov, at det russiske selskapet Rybny Vostok ville investere en milliard rubler (16 millioner dollar) i et lakseoppdrett med en innledende kapasitet på 1.000 tonn per år.

Et annet russisk selskap, Agrocapital, lovet å bygge et lakseoppdrett i Lipetsk Oblast, i det europeiske Russland, for seks milliarder rubler (80 millioner dollar).

Noen utenlandske selskaper har også sett på planer om å starte prosjekter i Russland. For eksempel kunngjorde det norske selskapet Naras Watertech planer om å bygge et lakseoppdrett med en kapasitet på 3.000 tonn per år i Republikken Tatarstan, mens det finske All Corporation hadde til hensikt å starte et anlegg i Novgorod Oblast.