Russiske veterinærmyndigheter ber Hviterussland stramme inn importen av norsk laks og ørret

Nyheter
1141

Rosselkhoznadzor har i et brev til hviterussiske veterinærmyndigheter gitt uttrykk for bekymring for kvaliteten på videreeksportert laks og ørret fra Norge.

De russiske veterinærmyndigheter, Rosselkhoznadzor, har sendt et brev til Institutt for veterinær- og mattilsyn i Landbruks- og matdepartementet i Hviterussland om at rester av forbudte og skadelige stoffer gjentatte ganger har blitt oppdaget i fiskeprodukter laget av norske råvarer videresendt til Russland. Rosselkhoznadzor skal ha varslet den hviterussiske siden i hvert tilfelle.

Ved påvisning av forbudte stoffer i norske råvarer, informerte Rosselkhoznadzor i slutten av oktober det norske Mattilsynet om behovet for å gjennomføre en inspeksjon av norske oppdrettsbedrifter (av laks og ørret).

«Mattilsynet har imidlertid vist til en stram tidsplan, og skal ikke ha vært i stand til å motta delegasjonen fra Rosselkhoznadzor,» heter det i brevet som er gjengitt på hjemmesiden til sistnevnte.

Det foregår i dag ingen handel av fisk mellom Norge og Russland, etter at Kreml innførte importforbud på en lang rekke matvarer fra Vesten i august 2014.

«Det skal bemerkes at fra 1. januar til 15. november i år ble mer enn 10,2 tusen tonn akvakulturprodukter fra Norge importert til Hviterussland. Ifølge informasjonen fra den hviterussiske statstjenesten ble det bare tatt 17 forskningsprøver for hele det angitte volumet. Samtidig ble 93 prosent (9,5 tusen tonn) av 10,2 tusen tonn fiskeprodukter sendt til Russland via Hviterussland fra Norge,» heter det videre i brevet.

«Hensyntatt den manglende enigheten om inspeksjon av Mattilsynet, samt de utilstrekkelige overvåkningsstudiene av norske fiskeråvarer som ble utført av den hviterussiske offentlige tjenesten, ber Rosselkhoznadzor den hviterussiske siden om å sikre at fiskeprodukter laget av norske råvarer ikke tillates levert til Russland.»