Russian Aquaculture vil hente 700 millioner i frisk kapital

Nyheter
1367

Totalt 32,8 millioner nye aksjer er registrert hos Russlands sentralbank.

Etter det iLaks erfarer, vil bruttoproveny i emisjonen være på rundt 700 millioner kroner. Aksjene til den Kola-baserte oppdretteren vil bli plassert på Moskva-børsen.

Den endelige prissettelsen er ventet å bli annonsert i slutten av november, og vil bli bestemt av styret med bakgrunn i etterspørselen etter aksjene.

Pengene som hentes inn skal brukes på generelle bedriftsbehov, og til gjennomføring av investeringsprogrammet som skal gjøre selskapet til Russlands ledende oppdretter.

Otkritie Bank og Gazprombank fungerer som felles globale koordinatorer og ansvarlig for en såkalt bookbuilding prosess. Otkritie Bank fungerer også som megler for tilbudet som er sendt ut i markedet.

– De siste årene har vi suksessfullt omstrukturert virksomheten og optimalisert vår plattform for vekst. Forvaltningen av Russian Aquaculture er fokusert på å implementere vår strategi, som har som mål å skape langsiktig, bærekraftig vekst og ytterligere forbedre selskapets driftseffektivitet, sier konserndirektør Ilya Sosnov.

– Russian Aquacultures økonomiske resultater er bevis på at vår nye forretningsmodell er den rette. Jeg har full tillit til at vår unike erfaring med produksjon av laks med høy kvalitet i Russland, og virksomhetenes betydelige potensial for vekst, vil være interessant for en rekke innenlandske og internasjonale institusjonelle og private investorer.