Russian Aquaculture-emisjon møter lunken investorinteresse

Nyheter
652

Svak etterspørsel etter aksjer i den Kola-baserte oppdretteren.

I forrige uke meldte iLaks at Russian Aquaculture ville hente 700 millioner kroner i frisk kapital.

Det skulle skje gjennom å trykke 32,8 millioner nye aksjer.

Nå har selskapet offentliggjort antall aksjer og prisningsintervallet for disse. Det viser en helt annen fasit på både pris og volum.

Mellom 14 millioner og 18 millioner aksjer er registrert hos Russlands sentralbank, og prissettingen er i intervallet 110-140 rubler. Det er langt under nivået mellom 160 og 170 rubler, hvor aksjen har vært omsatt i det siste.

Selskapet forventer derfor å få inn rundt 274 millioner kroner på emisjonen. Pengene som hentes inn skal brukes på generelle bedriftsbehov, og til gjennomføring av investeringsprogrammet som skal gjøre selskapet til Russlands ledende oppdretter.

«Hovedaksjonærene til Russian Aquaculture er sikre på den langsiktige veksten til selskapet, og er forpliktet til å opprettholde sin offentlige status; disse hovedaksjonærene vurderer å kjøpe aksjer som del av tilbudet», skriver selskapet i en pressemelding.

Som et resultat av tilbudet forventes rundt 23 prosent av den totale aksjekapitalen å være i fri flyt, eller spredt blant allmennheten.

Otkritie Bank og Gazprombank fungerer som felles globale koordinatorer og ansvarlig for en såkalt bookbuilding prosess. Otkritie Bank fungerer også som megler for tilbudet som er sendt ut i markedet.