-Rullerende MTB gir IKKE jevnere produksjon

Nyheter
1339

Oppgaven er skrevet ved Universitetet i Oslo.

Sondre Eide sier til iLaks at rullerende MTB har mye positivt ved seg, men at ordningen ikke gir jevnere produksjon av laks. De som har argumentert for at ordningen skal innføres, har jevnlig argumentert med hensynet til kundene: Oppdretterne må kunne tilby laks til sine kunder hele året.

-Dagens ordning stimulerer oppdretterne til å produsere så mye laks at de ligger tett oppunder MTB-grensen hele tiden. For å få dette til, må oppdretterne slakte ut fisk hele tiden. Dersom man lager en ordning med rullerende MTB, vil oppdretterne måtte «spare» på MTB-en i perioder med lav tilvekst (vinteren) for så å produsere mer laks i perioder med god tilvekst (høsten). Dette vil ikke stimulere til jevnere produksjon, sier Sondre Eide til iLaks.

Eide er vokst opp med laks. Familien hans har drevet fiskeoppdrett i 44 år (Eide Holding, som eier Fylkesnes Laks og Eide Fjordbruk). Han har arbeidet og bodd på oppdrettsanlegg siden han var et barn. Han er en kystens mann med kystskippereksamen og fagbrev i akvakultur. Han han har en bachelorgrad i økonomi fra BI og til høsten skal han ta en MBA (Master of business administration) ved Hult International Business School i San Fransisco. Masteroppgaven i jus ble for øvrig avviklet på halvparten av normert studietid. Det er vanlig å bruke to år på MBA-graden. Eide skal følge et program som tar ett år og som er praktisk innrettet.

-Hva gjorde at du valgte å skrive en masteroppgave i jus knyttet til rullerende MTB?

-Jeg hadde lyst til å se nærmere på hvordan en lovendring kan få betydning. Jeg fant ut at konsekvensene var større enn jeg trodde på forhånd, men jeg må understreke at det også er positive effekter av rullerende MTB.

-Rullerende MTB øker Norges konkurransekraft i det internasjonale laksemarkedet. Rullende MTB gir også økt sysselsetting.