ROV mangedoblet resultatet

Nyheter
919

Bergensbedriften ROV noterte seg for nesten 76 prosent vekst i topplinjen ifjor. Nå bygges kapasitet for å kunne betjene flere kunder.

– Vi hadde en fin vekst i fra 2015. Så langt i år, så har vi hatt en tilsvarende prosentvis vekst, målt mot samme periode i fjor, forteller daglig leder Robert Sørheim Olsen nøkternt til iLaks.

Styrker egenkapitalen
Sørheim Olsen eier selskapet, via Neptune Marine Consulting, 50/50 sammen med dykker- og inspeksjonsfirmaet Noomas. Sammen kunne de registrere et resultathopp på halvannen million kroner fra 2015 til 2016.

De to aksjonærene tar ikke ut fem øre i utbytte, og pløyer hele overskuddet tilbake i bedriften som ny egenkapital.

For nå er det vekst som teller.

– Vi har nylig ansatt tre nye ingeniører som tekniske inspektører, og skal ansette ytterligere to i løpet av høsten, fortsetter Sørheim Olsen.

Bygger nytt
– Vi har også bestilt ytterligere ett fartøy som skal leveres i juni 2018. Dette fartøyet vil være likt ROV 1303 som vi fikk levert i 2015.

– Det var et voldsomt hopp i inntjening. Hva er årsakene til det?

– Dette er en planlagt vekst. Veksten er på grunn av våre kunder har ett stadig økende behov for god og etterprøvbar dokumentasjon, samt at flere er blitt bevist på kvaliteten på hva vi leverer og den store HMS-risikoen det er å bruke dykker til notinspeksjon. Vi har tidligere ikke hatt administrativ kapasitet til å påta oss større oppdragsmengde. Nå har vi bygget en administrasjon og ett kvalitetssystem som gjør at vi kan påta oss mer arbeid og øke bemanningen, uten at det skal gå på bekostning av leveransene av inspeksjonsarbeidet og dokumentasjonen vi leverer.

Nye kunder
– Veksten vi har hatt så langt, har vært på eksisterende kunde portefølje som jeg har levert til siden tidlig 2000-tallet. Nå bygger vi kapasitet til å ta til oss nye kunder, samtidig som vi skal klare å ivareta våre eksisterende kunders økende behov for god og sporbar dokumentasjon i deres videre vekst, forklarer Sørheim Olsen videre.

– Veksten så langt i år er også kun på eksisterende kundeportefølje, legger han til.