Rosteins milliardflåte økte omsetningen med 30 prosent

Nyheter
2037

Og styret spår fortsatt gode tider etter kalasår.

Etter leveransen av nybygget «Ro Fortune», består Rostein-flåten av 14 brønnbåter. Denne flåten var ved årsskiftet bokført til en verdi av drøyt 2,6 milliarder kroner, basert på anskaffelseskost.

Tidenes beste
I fjor seilte disse båtene inn en netto operasjonell kontantstrøm på 301,8 millioner kroner. Det holdt til et resultat på 265 millioner kroner – tidenes beste for rederiet med hovedkvarter på Harøy i Sandøy kommune i Møre og Romsdal.

«Rostein AS fortsatte den positive utviklingen i 2017 og leverte en tilfredsstillende omsetning og resultat», skriver styret i sin årseretning, og fremhever at «gode løsninger sammen med godt mannskap skaper merverdi for kundene».

Mer å gå på
Styret ser positive utsikter for brønnbåtbransjen, «spesielt for større og mer effektive fartøy med godt utstyr og moderne teknologi», heter det.

Rostein-konsernet satt ved årsskiftet på en bokført egenkaptial på 765,7 millioner kroner – etter å ha delt ut et utbytte på 40 millioner kroner til eierne.

Gründer og administrerende direktør, Odd Einar Sandøy, kunne ifjor innkassere snaut 2,3 millioner i lønn og 300.000 kroner i styrehonorar.