Rostein seilte inn en halv milliard i fjor

Nyheter
0

Pengene fosser inn i brønnbåt.

Frakt av fisk er blitt en gullkantet geskjeft. Brønnbåtkjempen Rostein håvet inn en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 495,7 millioner kroner i 2020. Omsetningen endte på 1.170,8 millioner kroner – opp 12 prosent fra 2019.

– For Rostein ble 2020 et rekordår på tross av de spesielle forholdene som rådet rundt pandemien. Våre ansatte opptrådte svært ansvarlig når vi tidlig i pandemien stengte fartøyene for ekstern adgang for første gang i Rosteins historie. Vi oppfordret ansatte til forsiktighet i omgang med andre mennesker og la opp til minimal risiko i reisemønsteret m.m, så i lag med en god porsjon flaks så unngikk vi å tape en eneste time med drift. Dette gav grunnlaget for god flåteutnyttelse og et imponerende salgskorps i oppdrettsnæringen greide å holde hjulene i gang slik at behovet for både slaktefisktransport og øvrige tjenester var lite berørt av dramatikken som utspilte seg, skriver viseadministrerende direktør Glen Bradley i en epost til iLaks.

17 båter
Harøyrederiet eide ved årsskiftet 17 brønnbåter. Flåten har en balanseført verdi på 2.871,9 millioner kroner – av en opprinnelig anskaffelseskost på 3.461,7 millioner kroner. I løpet av 2020 har rederiet investert 878,8 millioner kroner i nye skip.

– Tall er bare tall, men det er klart at vi er avhengig av en sunn økonomi for å fortsatt kunne vokse i en kapitalintensiv bransje. Men det er andre ting som driver oss. Vi har en svært høy kvalitetsfokus og våre fartøy har veldig høy produktivitet med utrolig dyktige ansatte i kombinasjon med gode tekniske løsninger. Når alt klaffer er grunnlaget lagt for gode resultater. Å ha god drift og kontroll på vår virksomhet slik at kundene er happy, er vår indre motivasjon. Til eksempel fikk vi i mars 2020 levert verdens første hybride brønnbåt, «Ro Vision». På sommeren kom søsterskipet «Ro Venture». Både «Ro Vision» og «Ro Venture» var levert før avtalt tid fra vårt deleide verft Larsnes Mek. Deretter rett i drift uten noen større utfordringer, så mannskapet på fartøyene leverer i kjent Rostein-stil. Slike prestasjoner imponerer oss fordi det har vært pandemi-utfordringer i mange ledd, men likevel kunne våre kunder få fartøyene før avtalt tid!

«Ro Vision». FOTO: Rostein

Forlenge
– Så med et godt tilbakelagt 2020 har vi gått inn i 2021 med en sterk balanse, svært oppdatert flåte hvor vi har investert betydelig i utstyr for ytterligere heving av nivået innenfor bedret fiskevelferd og bedret bærekraft. Vi gleder oss også over tørrdokk som vil gi et miljø- og kapasitetsløft for vedlikehold på Larsnes Mek med innendørs fasiliteter. Her blir det god plass til både brønnbåter, fiskebåter, fôrflåter, servicebåter og alt annet som flyter og trenger raskt og profesjonelt vedlikehold. For i Rostein er vi opptatt av at selv 20 år gamle fartøy kan fremstå som moderne og nyere enn de er. Det er også veldig bra for miljøet å ta vare på flåten og forlenge livet på fartøy fremfor den «bruk og kast». Og når alle fartøy i Rostein er bygget i Norge så er byggekvaliteten den beste du finner på jord og grunnlaget for lang levetid er lagt. Global oppvarming er vår felles store utfordring og laks er en svært god løsning på hovedproblemet, nemlig utslipp fra tradisjonelle matproduksjonssystemer. I Rostein fokuserer vi på hva vi kan gjøre for å ytterligere løfte laks som en miljøvinner til glede for kommende generasjoner, skriver Bradley.

Rosteins forretningsvirksomhet har vokst seg stor. Den bokførte egenkapital var ved årsskiftet 1.433,2 millioner kroner av en totalbalanse på 3.184,9 millioner kroner. Det betyr en egenkapitalandel på robuste 45 prosent.

Styret har satt av 40 millioner kroner i utbytte, uforandret fra i fjor. Disse pengene går i sin helhet inn i Rofisk, gründer Odd Einar Sandøys holdingselskap. Rofisk har reinvestert penger i næringen, blant annet ved 5,5 prosent eierskap i Salmon Evolution, 68,75 prosent eierskap i Larsnes Mek. Verksted og 25 prosent eierskap i Nekst.

Rostein 2020 2019 Endring
Omsetning 1170,8 1045,6 12,0 %
EBIT 362,0 283,3 27,8 %
Resultat før skatt 318,9 238,2 33,9 %
Driftsmargin 30,9 % 27,1 %
Alle tall i millioner kroner