Rømming for Nordlaks

Nyheter
928

Det var tirsdag 10. januar at det oppstod hull i noten i forbindelse med levering av slaktefisk til brønnbåt. Uhellet ble oppdaget raskt, og Nordlaks iverksatte umiddelbart selskapets beredskapsplaner og meldte hendelsen til Fiskeridirektoratet i Nordland, skriver selskapet i en pressemelding.

Det var under arbeidet med å tømme merden for fisk at det oppstod hull i noten. Merden ble tømt like etter hendelsen, og fisken er levert til slakteriet. En tidlig vurdering av omfanget, basert på hendelsesforløp, skaden på noten og gjenfangst gjør at Nordlaks anslår rømmingen til mellom 100 og 1.000 regnbueørret.

– Dette er en svært beklagelig situasjon, og vi gjør nå vårt ytterste for å gjenfange mest mulig av den rømte regnbueørreten. Vi startet tidlig med gjenfangstfiske rundt lokaliteten og andre tiltak i tråd med våre beredskapsplaner, sier driftsleder Remi Mathisen i Nordlaks Oppdrett.

Det eksakte omfanget vil først bli klart senere når fisken fra den aktuelle merden er ferdig slaktet, og det er gjennomført utslakting også av andre merder som fisken har vært flyttet fra underveis i produksjonen.

Det er for tidlig å konkludere om årsakene til hendelsen. Nordlaks vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet gjøre sitt ytterste for å bringe klarhet i årsaksforholdene.

– Nordlaks vil ha tett dialog med Fiskeridirektoratet fremover for å gjennomgå hendelsesforløpet og finne årsaksforholdene slik at vi kan lære av hendelsen, sier Mathisen videre.

Fisken er 3,6 kilo i gjennomsnitt. Den er frisk og klar for slakting.