Røkke satser på laks sammen med Witzøe: – Jeg hadde ikke troa på det

Nyheter
0

Ny strategisk allianse mellom Aker og SalMar innen offshore oppdrett.

– Vi i SalMar vil være markedsleder innen utvikling av kystnært oppdrett og oppdrett i det åpne hav, sier Gustav Witzøe.

– Jeg husker da vi startet i 1991. Vår viktigste målsetning var å sikre helårssysselsetting med lokal foredling. Sikre «lys i husan», sier Witzøe og legger til at slaktevolumet i oppstartsåret var 400 tonn laks.

Det er et omfattende medieoppbud i lokalene til Sparebank1 SMN, i Søndre gate i Trondheim. Witzøe bemerker at oppkjøpsbudet på Norway Royal Salmon (NRS) er blant annet motivert av begge selskapers satsing på offshore oppdrett.

Laksen er sjefen
– SalMar er tuftet på laksens betingelser. Det er en kjensgjerning at god biologi gir god økonomi. Laksen er sjefen. Helt siden oppstart har vi leitet etter de beste arealene for å oppdrette laks. I 2012 tok vi steget ut for å utforske muligheter for å oppdrette laksen til havs, i laksens naturlige habitat.

Oppdrettsvirksomheten har blitt testet ut på havriggen «Ocean Farm 1». Erfaringene så langt er god tilvekst, lav dødelighet og ingen avlusninger.

– Vi så at vi trengte en strategisk partner for å sikre oss den nødvendige kompetanse. Så jeg ringte Kjell Inge Røkke. Jeg møtte fantastisk entusiasme fra dag én. Han ville komme til Frøya allerede dagen etter.

Sammen har de etablert SalMar Aker Ocean, som «skal være selve spydspissen i utvikling av havbasert oppdrett». Satsingen vil være starten på et industrielt eventyr, mener partnerne.

Joint venture
Øyvind Eriksen leder det 180 år gamle industriselskapet.

– Jeg har vært sjef i Aker i 13 år. Hele tiden har vi snakket om at vi er etablert i alle de ledende industriene i Norge, men ikke i lakseoppdrett, sier han og legger til at Aker har designet over 60 prosent av alle flytende produksjonsenheter i verden.

Det nye joint venture selskapet startet opp med eierskap av «Ocean Farm 1», med et årlig produksjonsvolum på 6.300 tonn laks per år. SalMar eier to tredjedeler, Aker med en tredjedel, men vi kommer til å jobbe med den grunnholdningen om at vi er jevnbyrdige partnere.

– Vi går omgående i gang med design av en tredje rigg, kanskje med investeringsbeslutning neste vår, sier Eriksen.

– Vi har en ambisjon om 150.000 tonn innen 2030, sier Gustav Witzøe.

Enkel grunn
På spørsmål om hvorfor Aker ikke har satset på laks tidligere, svarer hovedaksjonær Kjell Inge Røkke.

– Det er en enkel grunn. Jeg hadde ikke troa på det. Men jeg er stum av beundring av det Gustav og andre har fått til. Det er en næring som har blitt forandret. Til en viktig industri. Med en rivende teknologisk utvikling.

Aker og Røkke var imidlertid inne på eiersiden i et ledende lakseoppdrettselskap for 22 år siden. Våren 1999 eide Akers datterselskap Norway Seafoods 35 prosent av det hurtigvoksende oppdrettfirmaet Norway Seafarms. Med en årsproduksjon på 20.000 tonn laks, i Norge og på Færøyene, var selskapet blant Norges største.

Utover våren og sommeren økte lakseprisen raskt. Da la minoritetsaksjonær Pan Fish inn et bud på selskapet. Oppgjøret var 90 prosent i aksjer i ålesundselskapet som hadde gått som et skudd på børsen. Aker takket ja, og solgte seg ut av oppdrettsnæringen.

Tok feil
Røkke ville heller satse på torsk, sei og hyse. Ikke laks.

– Jeg er jo fisker av hjerte og utdannelse. Og på midten av 90-tallet trodde jeg at hvitifsk var en viktig sektor for oss. Jeg gjorde en analyse. Jeg trodde [lakse]næringen ville møte motbør. Supermarkednee ville ikke tillate superprofitt. Det var et av ankepunktene mine. Jeg tok feil.

Aker har også prøvd seg på laks seinere, via utviklingskonsesjoner.

– Vi var innom laks, sammen med NRS. Vi søkte lisenser, men fikk ikke nok lisenser, så vi trakk oss ut.

– Det er ene og alene undertegnede som har gjort at Aker ikke har vært i laks, sier Røkke og holder begge hendene opp.

30.000 tonn strukturstål
– For oss; å bli aksjonær sammen med Gustav, hvor vi føler vi tilfører vi har mye å tilføre. Dette er semirigger, og vi har, som tidligere nevnt, deisgnet 60 prosent av alle flytende rigger i verden. Når anledningen bød seg, var jeg ikke så vanskelig. Men Gustav er jo en tøff forhandler, så vi endte opp med minoritetsaksjonær, humrer Røkke.

– Det er en trolig god dag for oss, sier han.

– Hvis en ser på Smart Fish Farm er det knappe 30.000 tonn strukturstål. Og det er ingen rigger som har hatt i seg så mye stål, sier Røkke.

– Når vi får til de riggene, så skal jeg og Kjell Inge reise til Seattle. Det er mange andre steder en kan sette disse riggene, innskyter Witzøe.

– Vi ser absolutt potensiale for oppdrett utenfor Norge, sier SalMars styreleder Leif Inge Nordhammer.