Røeggen selger 30 prosent av Redox til Bluefront Equity

Nyheter
0

Bluefront Equity øker eierandelen i ozon- og oksygenspesialisten Redox.

Bluefront Equity øker eierandelen til 82 prosent i Redox, opp fra 52 prosent da sjømatinvestoren gikk inn på eiersiden i mai 2021.

– Redox utvikler seg akkurat slik vi og ledelsen ønsker. Det er høy etterspørsel i oppdrettsnæringen etter selskapets løsninger, og i tillegg har det utviklet spennende teknologi for NOx-reduksjon for bruk i landbasert prosessindustri. Vi ser store muligheter for selskapet og takket derfor ja når vi fikk mulighet til å øke eierandelen vår ytterligere, sier Kjetil Haga, partner i Bluefront Equity og styremedlem i Redox, i en melding.

Desinifiserer
Redox er en ozon- og oksygenspesialist som utvikler miljøvennlige teknologier som bedrer fiskevelferden og biosikkerheten i oppdrettsnæringen, samt reduserer utslipp av kjemikalier.

Selskapets hovedkontor ligger i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Foto: Redox

Redox har utviklet et ozonsystem som sørger for bakteriefrie produksjonsanlegg. Ozon er 50 prosent kraftigere og reagerer 3.000 ganger raskere enn klor, og er samtidig tryggere og mer miljøvennlig enn både klor og de fleste andre antimikrobielle midler. Ozon er derfor velegnet for desinfisering innen næringsmiddelindustri og marine næringer. Innen oppdrettsnæringen anvendes ozonanleggene til å desinfisere flere steder i verdikjeden, eksempelvis for vanninntak til landbaserte oppdrettsanlegg samt utstyr mellom de ulike lastene med fisk.

Stimulerende
Selger av aksjene i transaksjonen er Sirø Invest, investeringsselskapet til forretningsutvikler i Redox, Sigmund Røeggen. Partene har ikke oppgitt de finansielle detaljene.

– Jeg blir 70 år til neste år og blir ikke yngre med det første. Bluefront Equity har vist seg som en svært verdifull og stimulerende eier. Aksjesalget mitt utføres derfor med full støtte fra resten av aksjonærene i Redox, sier Sigmund Røeggen.

Bluefront Equity er det eneste nordiske uavhengige kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Det første fondet til Bluefront Equity ser primært etter investeringer i leverandørbedrifter som bidrar til økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene. I tillegg fokuserer fondet på å digitalisere og industrialisere næringen.

Redox omsatte for 132,4 millioner kroner, og oppnådde et resultat før skatt på 5,3 millioner kroner i 2021.