Robotselskap får 12 millioner kroner i ny egenkapital

Nyheter
0

Teknologistartupen EasyX henter 12 millioner kroner fra nye investorer, og er klar for å skalere i havbruksnæringen.

Knarrevik-baerte EasyX får med seg flere kjente tidligfaseinvestorer som StartupLab, Kongsberg Innovasjon og DSD Investering, i tillegg til Innovasjon Norge. EasyX har utviklet en robot som kan operere på vertikale overflater uavhengig av materiale. Roboten skal i første fase brukes til å vaske, samt rengjøre fiskekar på settefiskanlegg og landbaserte oppdrettsanlegg.

– Vi ser at robotteknologi har et enormt potensial for å effektivisere og forbedre prosesser i mange næringer og EasyX-roboten er et godt eksempel på det. Det er sjeldent vi ser tidligfaseselskaper med så stor etterspørsel etter sin løsning, så det er tydelig at de har truffet en nerve i oppdrettsnæringen med sin robot, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Sindre Hansen, EasyX

Daglig leder i EasyX, Sindre Hansen, er fornøyd med oppkapitaliseringen av selskapet.

– Vi brukte 2022 til lage en fullskala prototype og vise at konseptet fungerer godt, noe det gjorde. Basert på stor etterspørsel, ønsker vi å kommersialisere produktet og gjøre det klart for markedet, sier Hansen til iLaks.

– Hvordan opplever dere markedet for denne type produkter? 

– Vi opplever at vi kommer med en løsning på noe som næringen har sett på som et stort problem over lengre tid. Dagens tilnærming med manuell vask byr på HMS-utfordringer knyttet til menneskelig eksponering av kjemikalier og høyde, i tillegg til monotont og krevende arbeid over tid. Utover dette effektiviserer EasyX arbeidet ganske radikalt, i tillegg til at vi reduserer menneskelig inkonsistens, sier Sindre Hansen videre.

EasyX ble stiftet i 2020, og omsatte for i underkant av 200.000 kroner året etter.

Foto: EasyX