Rigger om på hvitfisk, men Aalesundfisk fortsetter å satse på laks

Nyheter
687

Aalesundfisk har tradisjoner som strekker seg så langt bak som til begynnelsen av 1900-tallet.

Helt fra 1980-tallet, har laks vært en viktig del av næringen. Siste innleverte regnskap i 2018 viste en omsetning på 509,8 millioner kroner.

Nå har Aalesundfisk i samarbeid med Vardø Fiskeriservice, Skarsvåg Fiskeriservice og Kenfish startet selskapet Aalesundfish Holding, men satsingen på laks forblir.

– Laks er en viktig del av arbeidet vi gjør her, sier daglig leder Terje Kjølsøy til iLaks.

Tradisjonsrik bedrift – og arbeid
Aalesundfisk har eksportert norsk oppdrettslaks i lang tid, og arbeider i tett samarbeid med uavhengige lakseoppdrettere kjent for sitt fokus på kvalitet.

– Vi jobber alltid tett med partnerne våre for å sikre kundenes krav til kvalitet, forutsigbarhet, matsikkerhet og dyrevelferd, sier Kjølsøy.

Det er tydelig at arbeidet bringer stolthet, med gestikuleringer og et bredt smil forteller Kjølsøy videre om arbeidet:

– På laks jobber vi tradisjonelt der vi for det meste handler fersk laks fra uke til uke. Vi har planer for når samarbeidspartnere skal slakte og innretter salg og løp opp mot dette. På frossen fisk jobber vi lengre horisont, da det er frossen og muliggjør mer planlegging i så måte.

Utsikt fra kontorlokalene til Aalesundfisk. Foto: Lizbeth Osnes

Risikohåndtering
Til tross for storsatsing på det nye prosjektet med Aalesundfish Holding, vil Aalesundfisk fortsette å eksportere fersk og frossen laks.

– Laks går som tidligere, det er fortsatt en viktig del av det vi gjør nå og fremover, forteller Kjølsøy.

Fokuset de siste årene har gått på å håndtere risikoen i prisvolatilitet:

– Prissvingningene har gått i stadig større utslag, enkelte uker opp i åtte til ni kroner per kilo. Det er ekstremt og utfordrende for sluttkundene og alle leddene imellom, forteller Kjølsøy.

Konsolideringen har ført til at det er mindre fisk tilgjengelig for det åpne markedet enn det det var for noen år tilbake.

– En ser også det samme på frossen hvitfisk, der mindre og mindre andel går på auksjon og stadig mer i lukkede kanaler ut av landet, sier Kjølsøy.

Kvalitetssikring
Aalesundfisk samarbeider med flere oppdrettere i Nord-Norge og Sør-Norge som de kjøper fisken fra.

– På fersk las går det mest fra uke til uke, på frys går det ofte på kontrakterte løp eller pakking frem i tid.

For Aalesundfisk har kvalitetssikring vært et av de viktigste fokusområdene gjennom alle år.

– For å sikre toppkvalitet på laksen sørger vi for minst mulig stress før slakting, rask bløgging, ikke mekanisk stress eller skade på fisken under prosessering eller til pakking og rask nedkjøling til null grader for så å holde den på null, forklarer Kjølsøy.

Foto: Lizbeth Osnes