Rettssaken mellom NNN-organiserte og Sund Laksepakkeri ferdig – trolig dom i juli

Nyheter
1028

Begge parters advokater omtaler saken som omfattende.

Ingen av de 45 organiserte Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund fikk jobb da Sund Laksepakkeri tok over slakting og pakking av laks for Sekkingstad etter konkursen til Norse Production.

Dette var bakgrunnen for at LO-advokater, som mente de fagorganiserte var diskriminert i ansettelsesprosessen, tok ut søksmål mot Sund Laksepakkeri.

Fakta

Høsten 2017 gikk 75 ansatte i Norse Production til streik for å få tariffavtale. Fem uker senere var tariffavtalen på plass. I april 2018 gikk Norse Production konkurs, og daværende eier av selskapet, Tom Lerberg, ga streiken skylden for konkursen. Tre tidligere mellomledere i Norse kjøpte opp konkursboet, og stiftet selskapet Sund Laksepakkeri, som tok over slakting og pakking av laks for Sekkingstad.

Rettssaken mellom partene startet i Bergen tingrett den 20. mai. Først 12. juni ble den avsluttet. Fire av 45 tidligere ansatte krever å å tilbake jobben ved Sund Laksepakkeri, mens alle 45 krever erstatning for det tap som er oppstått da Sund Laksepakkeri ikke ville ansatte de i april i fjor.

LO-advokat Edvart Bakke mener det var klar diskriminering av de fagorganiserte under ansettelsesprosessen.

– Saken er såpass omfattende at den er vanskelig å oppsummere kort. Bred bevisføring har likevel vist at det som skjedde ved ansettelsen av folk i Sund Laksepakkeri ikke var rett, sier Bakke til Vestnytt.

Advokat Dag Nøtvedt, som representerer Sund Laksepakkeri, er enig i at saken omfattende, men ikke at det var snakk om diskriminering.

– Vi har fått fram at grunnene til at saksøkerne ikke fikk jobb handlet om noen annet enn diskriminering. Det var saklige grunner som dårlige engelskkunnskaper og personlige egenskaper, sier Nøtvedt til Vestnytt.

Nødtvedt utdypet i forkant av rettssaken hvorfor Sund Laksepakkeri ikke ansatte noen av de fagorganiserte. 

Dom i saken ventes i juli.