Rettslig kjennelse nekter Firda-topper styreplasser i Blom Fiskeoppdrett

Nyheter
0

Coast Seafood trakk det lengste strået i tvisten mot Blom Gruppen.

Hordaland tingrett avgjorde tirsdag 8. juni at Blom Gruppen ikke får velge Ola Braanaas og hans advokat Mons Alfred Paulsen inn i styret i Blom Fiskeoppdrett. Retten konkluderer med at det er sannsynliggjort at det å velge inn Braanaas og Paulsen som styremedlemmer i Blom Fiskeoppdrett er i strid med aksjonæravtalen mellom Blom Gruppen og Coast Seafood.

«Blom Gruppen AS forbys å stemme for eller på annen måte medvirke til at representanter for Firda Seafood Group AS, inklusive Braanaas og Paulsen, velges inn i styret i Blom Fiskeoppdrett AS», heter det i kjennelsen som iLaks har fått innsyn i.

Blom Gruppen må i tillegg betale 450.000 kroner i saksomkostninger til Coast Seafood.

Konkurrent
Blom Gruppen og Coast Seafood eier henholdsvis 66 og 34 prosent av aksjene i Blom Fiskeoppdrett. Partene møttes i retten mandag 31. mai.

Les også: Takket nei til 200 millioner kroner for negativ kontroll i Blom Fiskeoppdrett

– Vi er fornøyde med at Hordaland tingrett fastholder sin foreløpige avgjørelse og hindrer at Blom-familien fortsetter å bryte aksjonæravtalen. Retten har bestemt at de ikke kan velge representanter for en stor konkurrent inn i styret i Blom Fiskeoppdrett, sier Sverre Søraa, administrerende direktør i Coast Seafood til iLaks.

Coast Seafoods Sverre Søraa i vitneboksen. Foto: Aslak Berge

I tolkningen av aksjonæravtalen mellom partene har tingrettsdommer Jarle Ringheim vektlagt korrespondansen mellom partene i forkant av den endelige aksjonæravtalen.

«Den gjengitte korrespondansen må retten betrakte tidsnær, skriftlig dokumentasjon, legge
stor vekt på. Den viser at partene muligens snakket forbi hverandre om investeringer, men
det er ikke tvil om at de var enige i en konkurransebegrensning og BG visste at dette var et
svært viktig punkt for Coast», heter det i kjennelsen.

Opsjoner
Retten hensyntar også den bakenforliggende investeringsavtalen mellom Blom Gruppen og oppdrettsnabo Firda Seafood.

«Retten viser til at det er inngått en investeringsavtale med låneavtale som går ut på at Firda tilfører BG egenkapital med MNOK 50 og yter et konvertibelt lån på MNOK 100, mot å bli eier av 7,4 % av aksjene i BG og med rett til å peke ut en av BGs styreplasser i BFO. Firda har dessuten opsjoner til å kjøpe seg opp i BG. Det er videre inngått en aksjeeieravtale mellom Firda og eierne av BG, som blant annet regulerer samarbeid mellom BG og Firda om matfiskproduksjon, og at alle avtaler mellom BG og Firda samt nærstående skal inngås på forretningsmessige vilkår og prinsipper (på armlengdes avstand). Det er også avtalt muligheter for samdrift og samlokalisering mellom Firda og BG. Retten forstår det slik at slike avtaler er vanlige i bransjen, og er særskilt regulert i akvakulturforskriften. Coast gjør gjeldende at samarbeidet i dette tilfellet er i strid med konkurranseloven § 10, noe som BG er uenig i. Retten trenger ikke og tar ikke stilling til dette, men betrakter de inngåtte avtalene som reelle i forhold til vurdering i relasjon til omfanget av aksjonæravtalens punkt 3.6.»

Les også: – Coast har engasjert Oslos dyreste advokatfirma til å trakassere og presse en familie som har drevet praktisk oppdrett i 50 år

Samarbeid

– Blom Gruppen har gjennom aksjonæravtalen forpliktet seg til å samarbeide med Coast. De har valgt å se bort fra denne avtalen og har inngått et omfattende samarbeid med konkurrenten Firda som inkluderer finansiering. Det er forså vidt greit at Blom ikke liker Coast, men det gir dem ikke rett i å gå fra aksjonæravtalen. Coast har vetorett mot alle viktige avtaler, herunder vetorett mot en eventuell samdriftsavtale med Firda. Denne vetoretten har Blom Gruppen forsøkt å se bort fra, sier Søraa.

– Denne saken dreier seg kun om tolkning av ordlyden i en bestemmelse i aksjonæravtalen, hvor tingretten har konkludert med en forståelse vi ikke er enige i. Vi vil sammen med vår advokat vurdere om vi skal anke til lagmannsretten, sier Øyvind Blom i en kommentar.

– Avgjørelsen har ingen betydning i forhold til salgsavtalen og hovedtvisten mellom Blom og Coast, legger Blom til.

Partene møtes i sal 2A i Bergen Tinghus. Foto: Aslak Berge