Resultatskrell i tøft marked for Benchmark

Nyheter
593

Det britiske fiskehelsekonglomeratet varsler tunge nedskrivinger.

Benchmark har avvikende regnskapsår, og gir fredag morgen en trading update for fjerde kvartal og året som ble avsluttet 30. september.

Resultatene ble påvirket av ugunstige forhold i markedene for reker og sea bass/sea bream, noe som påvirket Advanced Nutrition, selskapets største divisjon, betydelig. Restrukturering av konsernet ble påbegynt, fremskyndet avhending og avvikling av aktiviteter som ikke er kjernevirksomhet, som hovedsakelig virksomheter i kunnskapstjenesteavdelingen og veterinærtjenester i dyrehelse. Disse aktivitetene vil bli ekskludert fra selskapets helårsresultater og fremover, opplyser selskapet.

Inntektene fra videreført virksomhet forventes å bli 127 millioner pund, tre prosent lavere enn året før. Justert EBITDA fra videreført virksomhet forventes å ligge i området 11-12 millioner pund.

Justert EBITDA er drevet av lavere salg i Advanced Nutrition og lavere inntekter fra feltforsøk i kommersiell skala, oppveid av en økning i salg og marginer i Genetics og engangsinntekter.

Totale FoU-investeringer forventes å øke med syv prosent drevet av produkter nær lansering og tilleggsinvesteringer i Genetics og Advanced Nutrition. Capex forventes å bli redusert betydelig, fra 25,1 til 12 millioner pund etter ferdigstillelse av det nye produksjonsanlegget for laksrogn i Salten, og vil komme tilbake til et normalisert nivå som inkluderer vedlikehold og planlagte investeringer for å støtte vekst.

Netto gjeld ved utgangen av året var 87,1 millioner pund, som et resultat av den totale investeringen i FoU, og en økning i arbeidskapital inkludert det som var knyttet til veksten i biologiske eiendeler (lager av laks og egg) i de nye produksjonsanleggene.

Fri kontantstrøm var negativ med 24 millioner pund, og senket likviditeten til 28,6 millioner pund ved årets slutt, «godt innenfor covenants», uttaler Benchmark.

Nedskrivinger av immaterielle og materielle eiendeler for året som helhet forventes å ligge i området 45-55 millioner pund som følge av en reduksjon i prognoser i Advanced Nutrition på grunn av vesentlig endring i markedsutsiktene (svekkelse av INVE) og salg av ikke-kjerneaktiviteter.

Benchmark har utnevnt en ny finansdirektør, Septima Maguire, som tiltrådte 11. november, og rekruttering av ny administrerende direktør er «på et avansert stadium».

Endringer i omstilling og ledelse forventes å føre til «eksepsjonelle kostnader» i 2019 og 2020.

Styreleder Peter George er ikke tilfreds med resultatet.

– Det er skuffende å rapportere om en drift som er under forventningene fra begynnelsen av regnskapsåret, hovedsakelig på grunn av markedsforholdene i Advanced Nutrition. Etter ledelsesendringene som ble kunngjort i august, har selskapet fremskyndet effektiviseringsprogrammet inkludert avhending av ikke-kjernevirksomheter og implementering av en kostnadsbesparende plan.