Resultathopp for Fylkesnes Fisk

Nyheter
1286

Nærmer seg 100 millioner kroner i resultat før skatt.

Bømlooppdretteren økte driftsresultatet med 33 prosent fra 2018 til 2019. Resultat før skatt endte på 97,8 millioner kroner ifjor. Det var det beste resultatet til selskapet siden 2016.

Tilfreds
«Selskapets styre er tilfreds med denne utviklingen. Likviditeten anses som tilfredsstillende,» skriver styret i sin årsberetning.

Men i år har det dukket opp mørke skyer i horisonten.

«Selskapet er i stor grad avhengig av prisen og markedet for laks på verdensmarkedet. Pandemien som har preget verden i starten av 2020 har gjort internasjonal handel mer usikker. Lakseprisene har likevel holdt et tilfredsstillende nivå, og selskapets ledelse overvåker situasjonen nøye,» fremgår det av årsrapporten.

Fylkesnes Fisk 2019 2018 Endring
Omsetning 242,8 209,6 15,8 %
Driftsresultat 94,3 70,9 33,0 %
Resultat før skatt 97,8 72,9 34,2 %
       
Driftsmargin 38,8 % 33,8 %  
       
Alle tall i millioner kroner    

Solid
Det er ikke satt av utbytte etter regnskapsåret 2019. Den bokførte egenkapitalen var ved årsskiftet 298,4 millioner kroner, av en totalbalanse på 372,2 millioner kroner.

Fylkesnes Fisk er heleid av investeringsselskapet Fylkesnes Holding, som igjen er kontrollert, med 51,49 prosent av aksjene, av Erik Fylkesnes.