Resultathopp for Benchmark

Nyheter
710

Fiskehelseselskapet Benchmark offentliggjør idag en trading update for årets resultater.

Benchmark har avvikende regnskapsår, og året ble avsluttet 30. september. Her fremår det av selskapet har en (urevidert) omsetning på 150 millioner pund og en justert EBITDA på 16,5 millioner pund – en oppgang på 65 prosent.

– Vi har oppnådd gode resultater i løpet av året. Vi har levert omsetnings- og resultatvekst, samtidig som vi gjennomfører betydelige strategiske prosjekter som har styrket vår posisjon i våre nøkkelmarkeder og gir en styrket plattform for fremtiden, sier Malcolm Pye, konsernsjef i Benchmark.

Selskapets resultater gjenspeiler sterk drift innen Advanced Nutrition og Genetics, drevet av økt salg, og fremgang i AquaHealth, fremhever selskapet i en melding til London-børsen.

I Advanced Nutrition ble inntjeningsveksten drevet av salg av spesialiserte dietter for reker, sea bass og sea bream. I Genetics har investering i å utvikle sykdomsresistente laksegg gitt markedspenetrasjon og vekst, med etterspørsel etter våre luseresistente egg som overstiger forsyningen. Det nybygde Salten-anlegget er utformet for å imøtekomme denne etterspørselen og gi mulighet for videre vekst.

I Health ble den kommersielle lanseringen av lusemiddelet Ectosan Cleantreatâ gjennomført. Selskapet har nå «gjennomført 14 meget vellykkede forsøk i Norge med tre av verdens ledende lakseprodusenter som viser 100 prosent effektivitet og ingen miljøpåvirkning.»