Resultatfremgang for Mortenlaks, men fortsatt negative effekter fra algeangrepet i 2019

Nyheter
0

Småoppdretteren fra Erikstad i Lødingen så salget øke med 56,3 prosent fra 2019 til 2020. det bidro til å løfte driftsresultatet fra 17 millioner til 23,2 millioner kroner.

Den primære driveren bak resultatøkningen var mer fisk å slakte på. Men oppdrettselskapet sliter fortsatt med skadene fra algeangrepet for to år siden.

«I begynnelsen av uke 20 i 2019 ble selskapet utsatt for angrep av giftige alger som oppsto i vår region. Skadeomfanget blant oppdretterne i regionen er betydelig. Angrepet forårsaket stor dødelighet på vår 2018-generasjon, hvor vi mistet 90-95 prosent av beholdningen. Av utsatt smolt i 2019 er tapet på 26 prosent. Senvirkninger som lange perioder med redusert fôring etter algeangrepet ga høy produksjonsomkostning. Dette kombinerte med lavere antall fisk å fordele kostnadene på og lav gjennomsnittspris i periodenen vi omsatte fisk ga et dårligere resultat enn forventet. I tillegg va Mortenlaks med flere plaget med avgang grunnet vintersår på en fisk som ikke hadde den beste start i algeåret,» skriver selskapet i sin årsberetning.

Mortenlaks eier og driver to matfiskkonsesjoner.

Den operasjonelle kontantstrømmen var 29,1 millioner kroner i 2020.

«Selskapet var kun eksponert i spotmarkedet,» fremgår det videre av årsberetningen.

Selskapet opplyser videre å ha inngått en samarbeidsavtale med Pure Shipping for ikke-medikamentell avlusing sammen med andre selskap i nærområdet.

Mortenlaks er heleid av Einar Ytterstad og hans familie. Aksjonærene tar ut fem millioner kroner i utbytte, en halvering fra nivået året før.

Mortenlaks har en bokført egenkapital på 139,2 millioner kroner av en totalbalanse på 180 millioner kroner.

Mortenlaks 2020 2019 Endring
Omsetning 138,6 88,7 56,3 %
EBIT 23,2 17,0 36,5 %
Resultat før skatt 23,3 17,3 34,7 %
Driftsmargin 16,7 % 19,2 %
Alle tall i millioner kroner