Ressursutnyttelse i fokus

Nyheter
1633

Høyt svinn, økende fôrfaktor og synkende slaktevekt var sentrale temaer på produktivitetskonferansen i Kristiansund tirsdag og onsdag denne uken. Samtidig har det i år vært et skifte fra medikamentelle til mekaniske behandlinger for avlusing. Brit Hjeltnes fra Veterinærinstituttet påpekte at nye behandlingsformer sliter på fisken.

På samme konferanse presenterte Geir Stang Hauge, daglig leder i BioSort, hvordan nyvinningen iFarm, med utspring i pantemaskiner og sorteringsmaskiner for mat, kan adressere nettopp disse utfordringene.

Ressursutnyttelse i alle ledd
– Ressursutnyttelse er bærebjelken i BioSort sin forretingsidé og det reflekteres på tre områder i iFarm systemet, fortalte Hauge.

– For det første har vi som mål å halvere svinnet ved hjelp av tidlig sykdomsvarsel, utsortering av smittebærere og sterkt redusert behov for håndtering av fisken.

– For det andre ønsker vi å forbedre fôrfaktor og redusere spillfôr ved å gi de som jobber med fôring et verktøy for å nøyaktig måle fiskens respons på fôringen, noe som vil åpne muligheten for å redusere både over- og underfôring, og dermed forbedre fôrfaktoren.

– Og for det tredje vil systemet kunne utsortere fisk for slakt basert på størrelse, mens i dag slaktes all fisk i merden samtidig. Med iFarm vil man for eksempel kunne sortere ut fisk over fem kilo for slakt og fisken som ikke har nådd denne størrelsen kan bli igjen i merden og vokse videre til glede for miljø og økonomi, uttalte Hauge.

Behandling kun ved behov
– Det er jo egentlig galskap å tømme en hel merd og behandle all fisk dersom for eksempel kun 20 prosent har lus og trenger behandling, sa Hauge, og utdypet videre at denne overgangen fra gruppe- til individbasert behandling gjør det mulig å sortere ut fisk med lus for behandling, mens fisk uten lus unngår sulting, håndtering og behandling, noe som gir økt fiskevelferd, mindre dødelighet og færre tapte fôrdøgn.

Cermaq søkte i sommer om ti utviklingskonsesjoner for å ta teknologien fra forskningsfasen, over i utviklingsfasen og frem til et kommersielt produkt. Egersund Net og AKVA group er sentrale bidragsytere i videreutviklingen av systemet og at det nå jobbes med forberedelser for å kunne gå raskt i sjø etter et eventuelt tilsagn på søknaden om utviklingskonsesjoner.