Representanter for Ap, SV og Rødt vil endre permitteringsreglene for havbruk

Nyheter
0

De mener reglene er for gunstige.

Representantene mener det bør vurderes å sette foten ned for lakseindustriens gunstige permitteringsregler, som blant annet inneholder et unntak fra lønnsplikt.

– Dette er noe vi er villig til å se på, sier Tuva Moflag (Ap), medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, til Klassekampen.

Slakt og foredling av laks har sesongvariasjoner, med lavere aktivitet utover vinteren – etter høysesongen på høsten frem mot julesalget. På vinteren trappes aktiviteten ned, og det kan medføre permitteringer ved slakterier og foredlingsanlegg. I år har flere oppdrettselskaper varslet permitteringer for over 1.300 ansatte i dette segmentet.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som organiserer ansatte i fiskeindustrien, fattet i 2021 et landsmøtevedtak som slo fast at oppdrettsnæringen «er en lønnsom og framoverlent næring som ikke burde ha behov for særskilte ordninger».

– Vi mener det er grunn til å se på om det unntaket skal gjelde lakseindustrien. Aktiviteten i laksenæringen er, i motsetning til i villfisknæringen, mer forutsigbar, og næringen har hatt såpass god inntjening at de har rygg til å bære permitteringer, sier forbundssekretær Yngve Hansen.

– Når vi ser hvor systematisk permitteringene i havbruk har vært over så mange år, så må vi se på om graden av uforutsigbarhet som legges til grunn for permitteringene, er godt nok begrunnet, sier Moflag til Klassekampen.