Rekordutsett av ettårig smolt

Nyheter
1119

Det ble en rekordomsetning på 14,9 millioner vaksinedoser til laks i mai sammenlignet med 7,5 millioner doser i mai 2013. Dette skyldes i hovedsak en veldig tidlig oppstart med vaksinering av nullåringen i år, melder vaksineselskapet Pharmaq.

Når en nå kan oppsummere vaksinasjonen av ettåring 2014, så endte vaksinesalget i perioden september 2013 – mai 2014 på 181 millioner vaksinedoser, sammenlignet med 172,5 millioner doser til ettåringen 2013. Dette er en økning på cirka fem prosent, men deler av vaksineomsetningen i slutten av mai må beregnes til vaksinasjon av årets nullåring. Denne andelen må vurderes nøyere, men det peker i retning av at årets utsett av ettåring kan bli noe større enn i 2013. I 2013 endte utsettet på 157,5 millioner smolt ifølge Kontali Analyse.

Omsetningen av vaksiner vil aldri gi et eksakt bilde av hvor mye fisk som settes i sjøen, men er en sterk indikator. Det vil være en viss usikkerhet i forhold til hvor mye ettåring som vaksineres i september måned, samt om det kjøpes vaksine i mai til vaksinasjon av nullåring i juni. Andre tilleggsfaktorer er eventuelt ubrukt vaksine og annet tap fra vaksinasjon til sjøutsatt smolt.

Det ble solgt 405 000 doser til ørret i mai sammenlignet med 590 000 doser i mai 2013. Det ble omsatt 7,2 millioner doser med PD-vaksine i mai 2014 sammenlignet med 1,7 millioner doser i mai 2013. Det ble benyttet hele 930 000 doser til marine arter i mai 2014 sammenlignet med 100 000 doser i mai 2013. En vesentlig del av dette er til vaksinering av rognkjeks, skriver Pharmaq.